Ainmniúchán mar theachta i nDáil Éireann

Eolas

Chun a bheith ainmnithe mar theachta i nDáil Éireann, d'fhéadfá tú féin a ainmniú, nó d'fhéadfadh vótálaí Dála thú a ainmniú.

Roimh ainmniúchán ba chóir duit seiceáil go bhfuil tú i dteideal bheith mar theachta i nDáil Éireann. Chun a bheith intofa mar theachta i nDáil Éireann:

  • Ní foláir duit a bheith i do shaoránach Éireannach
  • Ní mór bliain agus fiche a bheith slán agat
  • Ní fhéadfaidh tú a bheith dícháilithe i dtaobh toghcháin chuig Dáil Éireann.

Rialacha

Ní foláir duit paipéar ainmniúcháin a líonadh agus é a thabhairt do cheann comhairimh do dháilcheantair. D'fhéadfadh a bheith ainmnithe mar theachta i níos mó ná dáilcheantar amháin agus ní gá duit bheith i do chónaí sa dháilcheantar chun bheith ainmnithe. Más maith leat, d'fhéadfá do chomhcheangal le páirtí polaitíochta a lua ar do pháipéar ainmniúcháin. D'fhéadfá chomh maith griangraf agus/nó comhartha páirtí polaitíochta a chur ar fáil le taispeáint ar an bpáipéar ballóide.

Beidh ar an gceann comhairimh cinneadh a dhéanamh ar bhailíocht do pháipéar ainmniúcháin taobh istigh d'uair an chloig tar éis dó/dí é a fháil. Cuirfidh sé/sí i gcoinne d'ainm (nó an cur síos ort)

  • Murab é an t-ainm faoina n-aithnítear tú de ghnáth
  • Má tá sé mírialta nó dá bhféadfadh sé duine a cur amú
  • Má tá sé ró-fhada gan fáth nó
  • Má tá tagairt pholaitíochta ann.

Ní mór duit na sonraí ar an bpáipéar ainmniúcháin a athrú má chuireann an ceann comhairimh ina n-aghaidh. Ní foláir don cheann comhairimh glacadh leis go bhfuil do phaipéar ainmniúcháin bailí má tá sé líonta i gceart agus sínithe.

Mar iarrthóir i dtoghchán Dála, tá tú i dteideal litir um thoghcháin saor ó chostas poist a sheoladh chuig gach vótálaí sa dáilcheantar. Más ball de pháirtí polaitíochta thú ag a bhfuil níos mó ná iarrthóir amháin sa dáilcheantar, ní bheidh ceadaithe ach litir amháin saor ó chostas poist eadraibh.

Ní foláir duit do pháipéar ainmniúcháin a chur i láthair ceann comhairimh do dháilcheantair roimh 12 meánlae ar an 7ú lá tar éis don Dáil ordú a eisiúnt don cheann comhairimh.

Chun a bheith ainmnithe mar theachta i nDáil Éireann, ní mór d'iarrthóirí ceann de na roghanna seo leanas a chomhlánú:

  • Teastas Chomhcheangail Páirtí
  • Dearbhaithe reachtúla déanta ag 30 aontaitheora sa Dáilcheantar ábhartha
  • Caithfidh an t-iarrthóir, nó duine ar a shon, éarlais €500 a lóisteáil leis an gceann comhairimh

Má tá tú ag iarraidh griangraf nó comhartha páirtí a chur ar fáil, ní foláir dó cloí le coinníollacha áirithe maidir le méid agus cruth. Mura gcuireann tú griangraf agus/nó comhartha ar fáil, fágfar an spás nó na spásanna ar an bpáipéar ballóide folamh.

Chun d'ainmniúchán a tharraingt siar, ní foláir duit an ceann comhairimh a chur ar an eolas i scríbhinn am ar bith roimh 12 meán lae ar an lá tar éis an lae is déanaí le haghaidh glacadh ainmniúcháin.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní foláir duit páipéar ainmniúcháin a fháil ó cheann comhairimh do dháilcheantair, is é an sirriam nó an cláraitheoir contae. Tá sonraí teagmhála don cheann comhairimh do dháilcheantair ar fáil ón rannóg toghchórais d'údarás áitiúil.

Page edited: 18 May 2016