Seanad - toghchán iarrthóirí ollscoile

Réamhrá

Is féidir, de réir an Bhunreachta, le Ollscoileanna na hÉireann seisear a thoghadh chuig an Seanad. Is iad céimithe Ollscoil na hÉireann agus Ollscoil Bhaile Átha Cliath iad toghcheantar na hollscoile.

Ní mór go mbeadh duine ainmnithe ag beirt vótálaithe cláraithe ollscoile mar iarrthóir don Seanad. Ní mór go n-aontóidh ochtar eile vótálaithe don ollscoil chuí leis an ainmniúchán. Ní gá gur céimí de chuid na hollscoile cuí thú ná go mbeadh aon cheangal agat leis an ollscoil sin. Ach, ní mór duit a bheith intofa mar Sheanadóir.

Vótáil phoist atá i gceist le toghcháin na nOllscoileanna don Seanad. Cuireann an Ceann Comhaireamh páipéar ballóide agus "foirm dhearbhú aitheantais" chuig gach duine a bhfuil vóta aige/aici.

Comhlíonann an vótálaí an fhoirm dhearbhú aitheantais i láthair finné. Ansin, comhlíonann sé/sí an páipéar ballóide le vóta a thabhairt de réir a rogha do na hiarrthóirí. Cuirtear an dearbhú aitheantais agus an páipéar ballóide ar ais chuig an gCeann Comhaireamh.

Déantar na vótaí a chomhaireamh de réir na hionadaíochta cionúire ar mhodh an aonghutha inaistrithe.

Má thagann folúntas aníos ó am go chéile tionólfar fo-thoghchán len é a líonadh. Tá an córas vótála mar an gcéanna le gnáth thoghchán ach go ndéantar iarrthóir amháin a thogh in áit seisear.

Rialacha

Le vóta a chaitheamh i dtoghchán baill ollscoile chuig an Seanad, ní mór duit:

  • A bheith i do shaoránach Éireannach
  • A bheith ós cionn 18
  • Céim a bheith bainte amach agat (ní leor céim oinigh) ó cheann de Ollscoileanna na hÉireann
  • A bheith cláraithe mar vótálaí.

Conas iarratas a dhéanamh

Más céimí de chuid Ollscoil na hÉireann (OÉ) thú chomh ollscoil nó coláiste aitheanta (pdf), tabharfar foirm éilimh ar chlárú duit nuair a bhronnfar ort do chéim, ach, is féidir foirm chláraithe (pdf) a éileamh ag am ar bith.

Más céimí thú d' Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide), tabharfar foirm éilimh ar chlárú duit nuair a bhronnfar ort do chéim, ach, is féidir foirm chláraithe (pdf) a éileamh ag am ar bith.

Ní mór do chéimithe OÉ agus Ollscoil Bhaile Átha Cliath foirmeacha éilimh ar chlárú comhlíonta a chur ar ais faoin 26 Feabhra le bheith san áireamh ar chlár Sheanad Éireann, a fhoilsítear gach bliain ar 1 Meitheamh.

Má tá tú cláraithe mar vótálaí leis an Ollscoil, gheobhaidh tú foirm dhearbhú aitheantais agus páipéar ballóide sa phost.

Ní mór duit an fhoirm a chomhlíonadh agus an páipéar ballóide a mharcáil. Ní mór duit ansin an dá pháipéar a chur ar ais chuig oifig an cheann chomhairimh san Ollscoil.

Page edited: 18 May 2016