Toghcháin na hEorpa

Eolas

Déantar toghcháin chun Parlaimint na hEorpa a reáchtáil gach 5 bliana. Reáchtáladh na chéad toghcháin dhíreacha sa bhliain 1979. Is laistigh de thréimhse 4 lá, i lár mhí an Mheithimh de ghnáth, a bhíonn toghcháin Pharlaimint na hEorpa ar siúl ar fud an Aontais Eorpaigh. Ceapann an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ceann comhairimh don “lá vótaíochta” nó don “tréimhse vótaíochta”, agus ní mór an toghchán a bheith ar siúl ar feadh 12 uair ar a laghad idir 8.00 a.m. agus 10.30 p.m. Beidh toghcháin na bliana 2014 ar siúl Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014.

Ó chuaigh an Chróit isteach san AE i mí Iúil 2013, tá 766 Feisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE) ann, iad tofa ag vótálaithe i 28 ballstát den AE. Tar éis Cinnidh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 (2013/312/AE) (pdf), beidh 751 Feisire de Pharlaimint na hEorpa tar éis thoghchán na bliana 2014. Tá líon na bhFeisirí de Pharlaimint na hEorpa ó Éirinn laghdaithe go 11 duine.

I gcás thoghcháin na bliana 2014, tá Éire ag laghdú líon na dtoghlach ó 4 thoghlach go 3 cinn. Is iad sin, toghlach Bhaile Átha Cliath, ina dtoghfar triúr Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus toghlach an Láir Tíre-an Tuaiscirt-an Iarthair agus toghlach an Deiscirt, áiteanna a dtoghfar ceathrar Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Tagann sé sin sna sála ar thuarascáil Choimisiún Toghlach Pharlaimint na hEorpa sa bhliain 2013.

Is é an ceann comhairimh arna cheapadh ag an Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil atá freagrach as an toghchán a stiúradh i ngach ceann de na toghlaigh. Ní mór dó a bheith ina Chláraitheoirí Contae nó ina Shirriam Cathrach nó Contae. Tá oifigigh áitiúla chomhairimh ann freisin, daoine atá freagrach as an vótaíocht a thógáil ón iliomad stáisiúin vótaíochta i ngach contae agus cathair.

Má tá tuilleadh faisnéise uait faoi thoghcháin na hEorpa, faoi ainmniúcháin agus faoi shocruithe vótála, seans go mbeidh spéis agat iontu seo a leanas:

Page edited: 16 May 2014