Intofa mar bhall de Pharlaimint na hEorpa

Eolas

Is Parlaimint na hEorpa í an institiúid a hionadaíonn na saoránaigh de bhallstát. Le bheith intofa mar bhall de Pharlaimint na hEorpa:

 • Ní mór duit a bheith i do shaoránach Éireananch nó saoránach cónáitheach den AE
 • Ní mór duit a bheith ós cionn 21 bliain d'aois agus
 • Ní féidir leat a bheith dícháilithe le toghadh mar Theachta Dála

Le seasamh sa toghchán, ní mór duit a bheith ainmnithe.

Rialacha

Tá tú dícháilithe mar bhall de Pharlaimint na hEorpa:

 • Muna bhfuil tú i do shaoránach Éireannach nó i do náisiúnach de bhallstát eile den AE
 • Má tá tú faoi bliain 's fiche d'aois
 • Más iarrthóir toghcháin in aon bhallstát eile thú
 • Más náisiúnach de Bhallstát eile thú agus nach féidir leat seasamh sa Bhallstát sin de bharr an dlí atá i bhfeidhm sa Bhallstát sin
 • Más breitheamh thú nó an tArd-Reachtaire Ciste agus Cuntas
 • Más ball den Gharda Síochána thú
 • Más ball lánaimseartha de na Fórsaí Cosanta thú
 • Más státseirbhíseach thú, muna bhfuil sé luaite go sonrach i do chonradh fostaíochta go bhfuil cead agat seasamh mar bhall de Pharlaimint na hEorpa
 • Má tá galar intinne ort
 • Má tá tú sa phríosún ag cur isteach téarma níos mó ná 6 mhí

Más tú an tArd Aighne, Ceann Comhairle na Dála, Cathaoirleach an tSeanaid nó Aire Stáit agus má thoghtar tú mar bhall de Pharlaimint na hEorpa tiocfaidh deireadh le do thréimhse sa phost sin ar an lá a thoghtar thú mar bhall de Pharlaimint na hEorpa.

Féach liosta de na Baill atá ar Pharlaimint na hEorpa cheana féin anseo .

tuilleadh eolais maidir le toghcháin na hEorpa ar láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Page edited: 28 July 2014