Toghcháin Eorpacha- na vótaí a chomhaireamh

Réamhrá

Ní féidir le comhaireamh toradh toghcháin Eorpach a fhógairt go mbeidh na vótaí ar fad ar fud an AE caite.

Cuirtear na páipéir bhallóide chuig an ionad comhairimh do gach toghcheantar. Ceadaítear ionadaithe na n-iarrthóirí maoirseacht ar an gcomhaireamh a dhéanamh. Osclaítear gach bosca ballóide agus tá an méid páipéar i ngach bosca seiceáilte le cinntiú gur ionann agus líon na vótaí atá i gcuntas gach oifigeach i gceannas. Déantar na páipéir bhallóide a meascadh agus a shórtáil. Ní ghlactar le páipéir nach bhfuil bailí.

Leantar le comhaireamh na vótaí go dtí go mbíonn na suíocháin ar fad líonta. Is féidir le ceann comhairimh na vótaí ar fad nó cuid acu a athchomhaireamh ag am ar bith le linn an chomhairimh. Tá sé de chead ag iarrthóir nó ag a (h)ionadaí iarratas a dhéanamh na vótaí a athchomhaireamh.

Nuair atá an comhaireamh críochnaithe fógraíonn an ceann comhairimh toradh an toghcháin. Ní féidir le toradh bheith fógartha go mbeidh deireadh na vótaíochta i ngach ballstáit AE.

Rialacha

Is ionadaíocht chionmhar le vóta amháin inaistrithe (PR-STV) é an córas vótála atá againn.

Mar chéad chéim sa phróiséas seo déantar an cuóta a oibriú amach. An líon is mó vótaí a theastaíonn le iarrthóir a thoghadh is brí leis an gcuóta. Déantar líon iomlán na bpáipéar bailí a roinnt faoin méid suíochán móide 1 atá le líonadh agus cuirtear 1 leis an bhfigiúr sin. Mar shampla, má tá 1,000 páipéir bhallóide bailí ann agus ceithre shuíochán sa toghcheantar seo a leanas an cuóta 1000 ÷ 4 +1 = 200 + 1 = 201. Is é 201 an cuóta.

Déantar na páipéir bhallóide a shórtáil ansin de réir na n-iarrthóirí a fuair an chéad rogha agus déantar na vótaí sin a chomhaireamh. Ag deireadh an chéad chomhairimh aon iarrthóir a bhfuil an cuóta bainte amach aige/aici nó a bhfuil níos mó vótaí aige/aici ná an cuóta fógraítear go bhfuil sé/sí tofa.

Nuair a fhaigheann iarrthóir níos mó vótaí ná an cuóta déantar fuílleach a vótaí a roinnt de réir cóimheasa ar na hiarrthóirí atá fágtha le toghadh.

Muna bhfuil níos mó vótaí ná an cuóta faighte ag aon iarrthóir nó muna bhfuil dóthain vótaí i bhfuílleach an iarrthóra le iarrthóir eile a thoghadh déantar an t-iarrthóir leis an líon is lú vótaí a chur as an áireamh. Ansin déantar a p(h)áipéir a aistriú chuig na hiarrthóirí atá fágtha de réir an chéad rogha eile atá orthu.

Má tá páipéar ballóide le n-aistriú agus má tá an duine a fuair an dara rogha ar an bpáipéar sin tofa cheana nó curtha as an áireamh, téann an vóta chuig an duine a fuair an tríú rogha agus mar sin de.

Má thagann sé chuig an bpointe gur ionann líon na suíochán atá le líonadh agus líon na n-iarrthóirí atá fágtha fógraítear go bhfuil na hiarrthóirí sin tofa gan an cuóta a bhaint amach.

Page edited: 16 April 2015