Toghcháin Eorpacha - socruithe eile vótála

Eolas

Is féidir leis na daoine seo a leanas vóta a chaitheamh tríd an bpost i dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa:

Más mian leat vóta a chaitheamh tríd an bpost ní mór go mbeadh páipéar ballóide curtha chugat sa phost chuig do bhaile. Ní mór duit socrú a dhéanamh go mbeadh dearbhú aitheantais sínithe ag Garda roimh an bpáipéar ballóide a mharcáil ag stáisiún na nGardaí agus é a chur ar ais sa phost chuig an gceann comhairimh.

Baineann socruithe speisialta le daoine a chónaíonn in ospidéil, i dtithe altranais nó institiúidí eile den chineál nach féidir leo vóta a chaitheamh de bharr tinnis nó míchumais fhisiciúil. Tugtar an páipéar ballóide chucu san institiúid agus caitheann siad a vóta i láthair oifigigh speisialta i gceannais agus Garda.

Aon duine a bhfuil míchumas fisiciúil air/uirthi a bhíonn deacracht aige/aici dul isteach chuig an ionad vótála áitiúil beidh cead aige/aici a vóta a chaitheamh ag ionad níos feiliúnaí dó/dí sa toghcheantar céanna.

tuilleadh eolais maidir le toghcháin na hEorpa ar láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Page edited: 1 May 2008