Toghcháin Eorpacha

Toghcháin na hEorpa
Reáchtáiltear toghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa gach 5 bliana ar fud an Aontais Eorpaigh.

An Córas Vótála do Thoghchán Eorpach
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gcóras vótála atá i bhfeidhm le toghchán le Pharlaimint na hEorpa.

Intofa mar bhall de Pharlaimint na hEorpa
Le bheith intofa mar bhall de Pharlaimint na hEorpa, caithfidh tú critéir áirithe a shásamh. Faigh amach más féidir leat bheith cáilithe agus cén fáth nach gcáilíonn daoine áirithe.

Iarrthóirí a ainmniú do bhallraíocht i bParlaimint na hEorpa
Tá cur síos sa cháipéis seo ar chonas ainmniúchán a fháil mar iarrthóir i dtoghchán Pharlaimint na hEorpa.

Ath-Iarrthóirí do Pharlaimint na hEorpa
Má chailltear Feisire Eorpach nó má éiríonn sé/sí as oifig, líontar an folúntas ó liosta ionaid iarrthóirí incháilithe.

Toghcháin Eorpacha- na vótaí a chomhaireamh
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gcóras le vótaí a chomhaireamh i dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa.

Toghcháin Eorpacha - socruithe eile vótála
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na socruithe eile vótála atá i bhfeidhm do thoghcháin Pharlaimint na hEorpa.