Seirbhísí uisce

Muirir uisce
Sonraí faoin gcóras le haghaidh muirir uisce tí, atá ar fionraí ar feah 9 mí ón 1 Iúil 2016.

Water charges for group schemes and businesses
Existing system of water charging for group schemes and businesses.

Soláthar uisce
Na bealaí éagsúla a sholáthraítear uisce do thithe agus do ghnólachtaí.

Cáilíocht uisce
Déantar cur síos ar conas a dhéantar monatóireacht ar sholáthairtí uisce agus ar na gníomhaireachtaí atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht uisce.

Iniúchadh umair sheipteacha agus córais chóireála fuíolluisce tí eile
Clárú agus iniúchadh umar seipteach agus córais eile chóireála fuíolluisce tí
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Deontas Caomhnaithe Uisce
Faisnéis faoin Deontas Caomhnaithe Uisce a íocfar le teaghlaigh incháilithe in 2015.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair Leasa Shóisialaigh Bhreise