Seirbhísí uisce

Muirir uisce
Sonraí faoin gcóras le haghaidh muirir uisce tí, atá ar fionraí ar feah 9 mí ón 1 Iúil 2016.

Water charges for group schemes
Existing system of water charging for group schemes.

Water charges for businesses
The current system of water charges for businesses.

Soláthar uisce
Na bealaí éagsúla a sholáthraítear uisce do thithe agus do ghnólachtaí.

Cáilíocht uisce
Déantar cur síos ar conas a dhéantar monatóireacht ar sholáthairtí uisce agus ar na gníomhaireachtaí atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht uisce.

Iniúchadh umair sheipteacha agus córais chóireála fuíolluisce tí eile
Clárú agus iniúchadh umar seipteach agus córais eile chóireála fuíolluisce tí
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Deontas Caomhnaithe Uisce
Faisnéis faoin Deontas Caomhnaithe Uisce a íocfar le teaghlaigh incháilithe in 2015.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair Leasa Shóisialaigh Bhreise