Cáin Timpeallachta ar Mhálaí Plaisteacha

Réamhrá

Táille a ghearrtar ar mhálaí siopadóireachta plaisteacha í an Cháin Timpeallachta ar Mhálaí Plaisteacha. Gearrtar an táille ag an ionad íocaíochta i siopaí, ollmhargaí, stáisiúin seirbhíse agus gach ionad díolta eile. Ní mór don dhíoltóir an cháin iomlán a bhaint den chustaiméir mar tháille ag an ionad íocaíochta. Luaitear an táille don mhála siopadóireachta plaisteach ar gach sonrasc, admháil nó doiciméad eisithe do chustaiméirí.

Ciste na Timpeallachta

Cuireadh an táille seo i bhfeidhm le daoine a spreagadh le h-úsáid a bhaint as málaí eile arís agus arís agus le dearcadh an phobail a athrú i dtaobh bruscair agus truaillithe. Cuirtear an Cháin Timpeallachta ar Mhálaí Plaisteacha ar fad a bhailítear isteach sa Chiste Timpeallachta. Bíonn airgead ón gciste seo ar fáil le tacaíocht a chur ar fáil do scéimeanna bainistíochta bruscair, scéimeanna bruscair agus scéimeanna timpeallachta eile.

Rialacha

Ní mór don mhiondíoltóir an tobhach comhshaoil mhálaí plaisteacha a ghearradh ar an gcustaiméir. Ní mór an tobhach a mhiondealú ar aon sonrasc, fáltas scipéad airgid nó duillín a fhaigheann tú. Ní ghearrfar tobhach ort ar gach mála plaisteach siopadóireachta, áfach, mar gheall go bhfuil roinnt eisceachtaí ann. Tá saghsanna áirithe de mhálaí plaisteacha díolmhaithe ón tobhach.

Málaí plaisteacha atá díolmhaithe ón tobhach

I measc na málaí plaisteacha atá díolmhaithe ón tobhach, tá:

  • Málaí in-athúsáidte siopadóireachta a dhíoltar ar 70 cent an ceann nó os a chionn sin
  • Málaí nach n-úsáidtear ach amháin chun feoil úr, iasc, leac oighir nó éanlaithe a stóráil (bíodh siad pacáistithe nó ar bhealach eile)
  • Málaí nach n-úsáidtear ach amháin chun torthaí agus glasraí scaoilte agus bianna eile a stóráil nach mbíonn pacáistithe ar bhealach eile

Tá níos mó faisnéise ar fáil ar mhálaí plaisteacha atá díolmhaithe ón tobhach anseo.

Gearáin faoi sháruithe an dlí

Ceanglaítear ar mhiondíoltóirí an dlí a chomhlíonadh agus muirear a ghearradh ar mhálaí plaisteacha nuair is cuí. Más mian leat gearán a dhéanamh faoi mhiondíoltóir nach bhfuil muirear á ghearradh aige/aici ar mhálaí plaisteacha, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Feasachta Comhshaoil d’údaráis áitiúil.

Rátaí

22 ceint an mála an cháin a ghearrtar. Leagann an dlí dualgas ar mhiondíoltóirí chun an muirear seo a ghearradh ort agus ní mór go léirítear i d’fháltas an muirear don mhála.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas?

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

29-31 Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath 2
ÉIRE

Teil:+353 1 678 2000
Lóghlao:1890 449 900
Facs:+353 1 678 2449
Láithreán Gréasáin: http://www.dccae.gov.ie/

Page edited: 14 November 2017