Seirbhísí athchúrsála baile

Réamhrá

Tá réimse seirbhísí agus áiseanna ar fáil chun dramhaíl bhaile a athchúrsáil. Laghdaíonn athchúrsáil méid na dramhaíola a théann go dtí láithreáin líonta talún. Mar bharr air sin, tairbhe sa mbreis a bhaineann le hathchúrsáil agus múirín a dhéanamh ná go ngearrann sé siar ar tháillí bailiúcháin dramhaíola.

Is féidir go leor de na rudaí a úsáidtear sa bhaile a athchúrsáil. I measc na dtairbhí a bhaineann le hathchúrsáil tá timpeallacht níos glaine, diúscairt shábháilte d’ábhar guaiseach, eolas níos fearr ar phacáistiú iomarcach agus cur chuige níos cúraimí sa chaoi a úsáidtear agus a athúsáidtear ábhair.

Is minic go mbíonn siombailí athchúrsála idirnáisiúnta ag go leor míreanna a chuidíonn le daoine a aithint conas rud a athúsáid agus conas ar cheart fáil réidh leis go sábháilte - féach ‘Siombailí athchúrsála’ thíos.

Conas is féidir athchúrsáil?

Tá bealaí éagsúla ann chun dramhaíl a athchúrsáil. Is féidir í a thabhairt chuig saoráid athchúrsála nó bailiúchán cosáin a úsáid (más ann). Is féidir múirín a dhéanamh as ábhar orgánach - féach 'Múirín a dhéanamh' thios.

Tá 3 shaghas buan-shaoráid athchúrsála ann: bancanna tabhartha, ionaid fhóntas pobail agus ionaid athchúrsála. Cuireann formhór na n-údarás áitiúil pointí bailiúcháin ar fáil go sealadach gach bliain chun crainn Nollag agus a leithéid a bhailiú. Is féidir a fháil amach ó Repak nó ón údarás áitiúil cad tá ar fáil i do cheantar.

Bancanna nó ionaid tabhartha: is ionaid iad seo (gan foireann) le haghaidh ábhair inathchúrsála cosúil le gloine, páipéar, cannaí bia agus cannaí deoch. Glactar teicstílí ag roinnt díobh freisin.

Ionaid fhóntais phobail: tá na hionaid seo cosúil le hionaid tabhartha, ach is féidir leo glacadh le tuilleadh sórt dramhaíola. Is iondúil go mbíonn foireann iontu, go mbíonn geata ann agus go mbíonn siad ar oscailt ag amanna áirithe. Go ginearálta, bailíonn siad páipéar, cairtchlár, buidéil phlaisteacha agus ghloine, cannaí óil agus bia, teicstílí agus bróga, trealamh leictreacha, tiúbanna fluaraiseacha, ola dramhaíola, dramhaíl DFÉ agus dramhaíl treascartha. Bailíonn roinnt díobh dramhaíl ghlas freisin, cosúil le crainn Nollag agus ciorruithe féir.

Is féidir le foireann sna hionaid seo comhairle agus faisnéis a thabhairt faoi athchúrsáil agus is minic a mbíonn gléasanna mhúirín bhaile ar díol acu.

Ionaid athchúrsála: bíonn foireann iontu, bíonn geata iontu agus bíonn siad ar oscailt ag amanna áirithe, ach ní ghlacann siad leis an méid ábhar ar féidir a chur chuig ionaid fhóntais phobail. Go ginearálta, ní ghlacann siad le dramhaíl théagartha. Ní ionaid shaincheaptha iad agus is iondúil a shuitear iad in iostaí an údaráis áitiúil.

Is féidir leis an bhfoireann comhairle agus faisnéis a thabhairt faoi athchúrsáil agus is minic a mbíonn gléasanna mhúirín bhaile ar díol acu.

Bailiúchán cosáin: tugtar bailiúchán 'araid ghlas' ar an tseirbhís seo go minic. Is féidir athchúrsáil a dhéanamh ar bhuidéil phlaisteacha, ar bhuidéil ghloine, ar channaí dí, ar channaí bia, ar nuachtáin, irisí, cairtchlár agus ar ábhar mhúirín. Tá bailiúchán cosáin i mbeagnach gach ceantar le haghaidh ábhar orgánach, ar a dtugtar bailiúchán 'araid donn' go minic.

Múirín a dhéanamh: bristear síos ábhar cistine agus gairdín, go horgánach, agus déantar ábhar créafóige de, gur féidir a úsáid ansin chun ithir ghairdín a fheabhsú. Is féidir formhór de dhramhaíl an ghairdín a úsáid - féách ár gcáipéis déanamh múirín. Glacann roinnt ionad fóntais phobail le hábhar orgánach agus is féidir é a chur san 'araid donn' freisin, más ann. Cuireann a lán údaráis áitiúla gléas múirín baile ar fáil ar chostas laghdaithe.

Earraí gur féidir athchúrsáil a dhéanamh orthu

Is féidir glacadh le réimse leathan earraí le haghaidh athchúrsála. Seiceáil le d’ionad áitiúil nó le do sheirbhís bhailithe mar gheall go bhféadfadh éagsúlacht shuntasach a bheith i gceist i dtaobh an mhéid a bhailíonn siad.

Ba cheart go mbeadh gach ábhar glan, chun éilliú a sheachaint – nigh buidéil, cannaí, potaí iógairt etc. sula ndéanann tú iad a athchúrsáil. Is iad na hábhair is mó a athchúrsáiltear:

 • Buidéil agus crúiscíní gloine - athchúrsáil claibíní/caidhpeanna go leithleach
 • Páipéar (nuachtáin, irisí, eolaí teileafóin, paipéir oifige, dramhphost, irisí grinn agus cairtchlár lag)
 • Páipéir lannaithe nó ciartha, ar nós cupáin pháipéir
 • Cartáin deoch (bainne, sú srl.)
 • Alúmanam (cannaí deoch, scragall)
 • Plaisteach (buidéil agus cartáin)
 • Cannaí bia (ó thorthaí, glasraí srl.)
 • Caipíní buidéil - plaisteach, miotal agus alúmanam
 • Earraí fite atá glan (éadaí, éadaí leapan, tuaillí, cótaí agus seaicéid)
 • Earraí geala (meaisíní níocháin, soirn, triomadóirí, maisín níocháin soithigh)
 • Batairí (glactar leo i siopaí freisin)

Earraí nach féidir athchúrsáil a dhéanamh orthu

 • Gloine chriostal, Pyrex, piobáin teilifíse, gloine ópal, (mar shampla., Buidéil alcóil ar a bhfuil alán cúil greamaithe don ghloine) agus gloine ghaoithe cairr
 • Poirceallán, cré-earraí, leacáin chloch nó leacáin chriadóireachta
 • Cairpéid, rugaí, cúisíní nó tochtanna

Dramhaíl chontúirteach

Tá ábhair atá contúirteach don timpeallacht in a lán táirgí tí. Ina measc seo bheadh ábhair leighis, aerasól, bleibíní agus solais fhluairaiseachta, snasáin, ábhar greamaitheach, ábhar glanta tí, ábhar glanta caidhséir, ábhair tuaslagadh, péint, fiailnimh agus leasú talún. Is féidir roinnt de na hábhair seo a thabhairt chuig ionad fóntais phobail agus déanfar athchúrsáil orthu nó beidh modh éigin acu chun fáil réidh leis an ábhar.

Ba cheart drugaí cógaisíochta (pianmhúcháin mar shampla), brúscar leighis (steallairí nó lámhainní máinliachta mar shampla) agus soithí do dhrugaí cógaisíochta a thabhairt ar ais chuig an gcógaslann áitiúil, áit gur féidir fáil réidh leo ar an mbealach cuí. Eagraíonn údaráis áitiúla áirithe bailiúcháin faoi leith do dhramhaíl chontúirteach ionas gur féidir leis an bpobal an t-ábhar seo a thabhairt chuig ionad amháin le go ndéanfar athchúrsáil air. Beidh níos mó eolais ag d'údarás áitiúil.

Siombailí athchúrsála

Is í an tsiombail athchúrsála is coitianta ar tháirgí agus ar phacáistiú ná an lúb mobius. Ciallaíonn sé seo gur féidir an táirge a athchúrsáil nó go bhfuil cuid dá ábhar inathchúrsáilte.

Siombail choitianta eile is ea an Ponc Glas - siombail phan-Eorpach a fheictear faoi cheadúnas ar phacáistiú tháirgí. Ciallaíonn sé go bhfuil soláthraí an phacáistiú sin tiomanta do chosaint na timpeallachta trí mhaoiniú a thabhairt d’aisghabháil agus d’athchúrsáil na dramhaíola pacáistithe.

Rátaí

Go ginearálta, cuirtear seirbhísí athchúrsála ar fáil don phobal saor in aisce. D’fhéadfadh ionaid chonláiste chathartha nó ionaid athchúrsála táille a ghearradh, áfach, ar earraí áirithe nó ar chainníochtaí móra – seiceáil le d’ionad áitiúil. D'fhéadfadh méid airgid a bheith le n-íoc chun bailiúchán cosáin a fháil chomh maith leis an íocaíocht ar an mbailiúchán boscaí brúscair - fiafraigh ded'oibritheoir dramhaíola.

Cuireann a lán údaráis áitiúla gléasanna mhúirín bhaile ar fáil ar chostas íseal.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun teacht ar shonraí faoi bhailiúcháin cois bóthair i do cheantar, seiceáil láithreán gréasáin d’údaráis áitiúil.

Chun teacht ar shaoráid athchúrsála, féadfaidh tú cuardach Repak a úsáid nó seiceáil le láithreán gréasáin d’údaráis áitiúil.

Cuireann láithreáin ghréasáin, ar nós Saorthrádáil Éireann (Free Trade Ireland) ar chumas daoine áiteanna nua a aimsiú d’earraí gan iarraidh.

Cad a tharlaíonn don ábhar athchúrsáilte?

Batairí

Tá batairí le haigéad luaidh (carranna, trucail, báid, tarracóirí agus rl.) déanta as plaisteach agus tá aigéad sulfarach caol agus luaidh iontu. Le linn na hathchúrsála brúitear an bataire leis an aigéad a thógáil as agus é a dhéanamh neodrach agus déantar an plaisteach agus an luaidh dlúth agus ina mbeartanna chun a bheith réidh don athchúrsáil. Is féidir na batairí beaga (ceamara, áiseanna éisteachta, uaireadóirí, ríomhairí agus áiritheoirí) a athchúrsáil ag baint úsáide as teas. Úsáidtear teas ar na batairí athchumhachtaithe tí (gutháin phóca agus soghluaiste, ríomhairí láimhe, uirlísí cumhachta agus trealaimh gan córda) chun an caidmiam, an nicil agus an t-iarann a thógáil astu. Úsáidtear an caidiam a bhíonn faighte sa bhealach seo chun batairí nua a dhéanamh agus téann an nicil agus an t-iarann chun cruach domheirgthe a dhéanamh.

Gloine

Ba chóir gloine a roinnt de réir dath chun go mbeadh an ghloine slán chun a bheith úsáidthe arís. Bristear an ghloine go mion agus déantar 'cullet' aisti. I ndéanamh gloine nua is féidir suas le 40% cullet a úsáid sa bhunábhar. Cuidíonn sé seo chun costas an bhunábhair a ísliú agus chun ísliú a dhéanamh ar an méid fuinnimh a úsáidtear chun an ghloine a leá.

Feithicilí

Tógtar feithicilí as a chéile agus úsáidtear aon ní fiúntach atá iontu agus brúitear a bhfuil fágtha chun é a bruithniú.

Earraí geala tí

Tógtar óna chéile fearais tithe mar maisíní níocháin, soirn, triomadóirí, meaisíní níocháin soithí agus tóstaeir. Scartar na hábhair iarnúla ó na hábhair nach bhfuil iarnúil agus faightear réidh lena bhfuil fágtha. Tá saineolaithe ann go bhfuil ar a gcumas athchúrsáil a dhéanamh ar nithe níos casta ná seo mar ríomhairí agus teilifíseáin. Tógann na saineolaithe seo na hábhair luachmhara óna chéile le díol ar aghaidh nó chun athchúrsáil a dhéanamh orthu. Is féidir leo, uaireanta, córas iomlán nua a dhéanamh as na píosaí.

Alúmanam

Tá an canna alúmanaim ar cheann de na hábhair dhramhaíola is luachmhara atá ann. Is féidir athchúrsáil a dhéanamh ar an scragall alúmanaim freisin - an scragall trom a úsáidtear le haghaidh béilí 'beir leat', béilí réidh chun cócaireachta chomh maith leis an 'scragall stáin' a úsáidtear chun cócaireacht. Bruithnítear na carnáin de channaí alúmanaim agus déantar barraí díobh sula n-úsáidtear iad chun cannaí nua agus nithe eile a dhéanamh.

Ola

Is féidir ola dramhaíola mianrúil (ola bhreosla agus ola bhealaithe) a ath-úsáid agus a athdhíol mar ola bhealaithe de ghrád íseal nó mar bhreosla do choire ola thionsclach chun teas nó leictreachas nó an dá rud a ghiniúint. Níor choir go gcuirfí ola ghlasrach, mar ola chócaireachta, isteach le ola mhianrach. Is féidir na holaí glasracha seo a ghlanadh agus a athúsáid i mbia ainmhithe.

Páipéar

Toisc go bhfuil contúirt tine ann, ní mór maoirseacht a dhéanamh ar ionaid athchúrsála páipéir. Is féidir athchúrsáil a dhéanamh ar nuachtáin, irisí, páipéar oifige, dramhphost, cairtchlár éadrom, eolaithe teileafóin, cartaí éagsúla, féilirí agus dialanna, malaí páipéir agus rl. Seoltar an páipéar a bhíonn bailithe ar aghaidh chuig na muillte paipéir le go ndéanfar páipéar nua as.

Earraí plaisteacha

Tá cód ag tionscail an phlaistigh chun gur féidir na cinéalacha éagsúla plaisteacha a aithint óna chéile, rud a chabhraíonn leis an athchúrsáil ar phlaisteach. Is as HDPE, LDPE, PVC nó PET atá formhór na bplaisteach a bhíonn in úsáid timpeall an tí déanta. Is as PET (polaitéin teireatlach) atá na buidéil phlaisteacha a úsáidtear chun deocha neamh mheisciúla a choiméad. Gearrtar go mion an plaisteach seo agus úsáidtear an t-ábhar athchúrsála poileistear a thagann uaidh istigh i málaí codalta, i bpiliúir agus i seaicéid chuilteacha. Úsáidtear an plaisteach athchúrsáilte in alán bealaí, mar sconsaí, mar throscáin ghairdín, cosantóirí cairr, líneáil do bhoscaí brúscair agus piobaí PVC (clóiríd pholaivinile) agus i ndéanamh ábhair urláir.

Éarraí glasa

Tugann an córas múirín baile deis duit formhór den dramhaíl chistine agus ghairdín a athchúrsáil agus an toradh a chuir ar an ithir mar leasú. Cuireann, nach mór, gach láthair seirbhísí deis chun múirín a dhéanamh ar fáil saor in aisce. Cuireann roinnt údaráis áitiúla seirbhís ar fáil chun athchúrsáil a dhéanamh ar chrainn Nollag. Déantar mionghearrtha ar na crainn agus úsáidtear na scamh adhmaid i dtírdhreach agus i ngarraíodóireacht.

Earraí fite

Cuirtear éadaí agus earraí fite eile, atá de chaighdeán sásúil, chuig siopaí carthranachta le díol. Na héadaí agus na hearraí fite nach bhfuil oiriúnach chun díolta, úsáidtear iad mar fheilt faoi bhrat urláir, ceirteanna cuimilte nó mar snáth líonta do throscáin.

Page edited: 28 November 2016