Dramhaíl tí a dhó

Réamhrá

Tá sé neamhdhleathach dramhaíl tí a dhó sa bhaile nó i do ghairdín féin. Ní hamháin go gcuireann sé isteach ar do chomharsana nuair a dhéantar dramhaíl a dhó, ach is féidir leis ceimiceáin dhíobhálacha a scaoileadh san aer.

Bíonn go leor ceimiceán tocsaineach i ndramhaíl. Bíonn ábhair shintéiseacha, leasaithigh agus fiú amháin plaistigh le fáil i ndramhaíl pháipéir. Bíonn glóthacha, tuarthóirí agus plaistigh le fáil i gclúidíní aon uaire. Déantar mórán táirgí adhmaid a chóireáil le ceimiceáin thocsaineacha chun lobhadh a chosc.

Cruthaíonn dó dramhaíola den sórt sin i dtinte neamhrialaithe ísealteochta fotháirgí tocsaineacha agus díobhálacha, nach mbíonn tine in ann a scriosadh agus a bhíonn iompartha san aer ag cáithníní súiche. Is féidir le duine iad seo a análú nó is féidir leo titim i bhfoirm báistí ón aer mar shil-leagan atá ábalta dul isteach sa bhiashlabhra go héasca.

Rialacha

Tá sé neamhdhleathach dramhaíl tí a dhó sa bhaile nó i do ghairdín féin. Seo a leanas samplaí de bhealaí nach féidir dramhaíl tí nó ghairdín a dhó:

  • I mbairille nó carn oscailte sa chlós nó sa ghairdín
  • Ar thine chnámh
  • Ar thine oscailte, ar thinteog nó ar fhearas breosla sholadaigh
  • I mion-loisceoir

Tá dóirí dramhaíola agus fearais eile cosúil le mion-loisceoirí nó loisceoirí tí, a d’fhéadfadh a bheith lonnaithe i bhfoirgnimh nó i ngairdíní, neamhdhleathach fiú amháin nuair a bhíonn siad ceangailte do shimléar nó múchán.

Is cion atá ann dramhaíl a dhó faoin reachtaíocht um bainistíocht dramhaíola agus faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987. Treisíonn na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (cosc ar Dhiúscairt Dramhaíola trí Dhó) 2009 an dlí maidir le diúscairt dramhaíola trí dhó neamhrialaithe. Tugtar dó sa chlós cúil air freisin.

Is féidir fíneáil suas le €3,000 a ghearradh as dramhaíl tí a dhó nó téarma príosúnachta 12 mhí a bheith i gceist ar chiontú achomair sa Chúirt Dúiche.

Dramhaíl a dhiúscairt go sábháilte

seirbhís eagraithe bhailithe dramhaíl tí ann i bhformhór na gceantar. Má chinneann tú gan úsáid a bhaint as seirbhís eagraithe bailithe dramhaíola, féadfaidh tú go leor de do dhramhaíl féin tí a dhiúscairt trí athchúrsáil nó trí mhuiríniú baile. D'fhéadfá úsáid a bhaint freisin as ionaid chonláiste cathartha nó láithreáin líonta talún.

Féadfaidh d’údarás áitiúil comhairle a thabhairt duit faoi dhiúscairt dramhaíola agus saoráidí athchúrsála i do cheantar.

Page edited: 24 February 2016