Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Overview Document Seirbhísí athchúrsála agus bainistíocht dramhaíola.
Cur síos ar na seirbhísí athchúrsála bainistíocht dramhaíola.

Dramhaíl tí
Cur síos achomair ar conas a dhéantar dramhaíl tí a dhiúscairt.

Seirbhísí athchúrsála baile
Cén áit le dramhaíl bhaile a athchúrsáil agus céard a tharlaíonn do na míreanna seo?

Dramhaíl tí a dhó
Tá sé neamhdhleathach dramhaíl tí a dhó sa bhaile nó i do ghairdín féin. Má chiontaítear tú as dramhaíl a dhó go neamhdhleathach, féadfar fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort.

Dramhaíl Tí a Mhúiríniú
Bealach atá in athchúrsáil agus muiríniú dramhaíl tí chun an méid dramhaíl tí a chuirtear chun líonadh talún a laghdú. Céard é múiríniú agus céard atá le déanamh?

Láithreáin dramhaíola
Tá míniú tugtha sa cháipéis seo ar an mbealach a bhfaightear réidh le dramhaíl i láthreáin dramhaíola agus na rialacha a bhaineann le láithreáin dramhaíola.

Reachtaíocht um bhainistíocht dramhaíola
Tá raon reachtaíochta in Éirinn agus san AE ann a théann i ngleic le diúscairt cineálacha dramhaíola éagsúla. Faigh tuilleadh eolais.

Cáin Timpeallachta ar Mhálaí Plaisteacha
Gearrtar muirear ar mhálaí plaisteacha siopadóireachta a eisíonn miondíoltóirí ag pointí díola. Tar ar fhaisnéis faoin muirear agus ar na cásanna nach mbeidh ort íoc as málaí plaisteacha.

Dramhaíl ó fhearais leictreacha agus leictreonacha
Faisnéis faoi dhramhábhar leictreach agus leictreonach – DTLL.

Dramh-threalamh Leictreonach agus Leictreach a Athchúrsáil
Beidh ar mhiondíoltóirí trealamh dramhaíola leictreonach agus leictreach (WEEE) a thógáil ar ais. Faigh amach faoi na rialacháin a rialaíonn an tógáil ar ais sin.

Conas feithicil a bhfuil a ré caite a dhiúscairt
Is éard atá i gceist le feithicil a bhfuil a ré caite ná gluaisteán nó veain bheag atá le bheith briste. Faigh amach cad atá ort a dhéanamh má theastaíonn uait ceann a dhiúscairt.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Díol nó ceannach feithicle