Cúrsaí Pleanála agus Forbartha in Éirinn

Láithreáin tréigthe
Tá gach údarás áitiúil freagrach as déileáil le láithreáin tréigthe ina cheantar. Foráiltear i reachtaíocht nua dá mhacasamhail de shocruithe maidir le láithreáin fholmha.

Cead Pleanála
Cur síos ar na cinéalacha difriúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht phríobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir iarratas a dhéanamh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Pleananna Forbartha
Cur síos gairid ar phleananna forbartha atá ina ndréachtanna do phleanáil agus forbairt cheantair.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cead pleanála chun athrú a dhéanamh ar theach
Cur síos ar na riachtanais phleanála a bhaineann le síneadh a chur le teach, athrú a dhéanamh ar theach, nó athrú a dhéanamh ar úsáid fhoirgnimh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cead pleanála chun teach a thógáil
Cur síos ar na cinéalacha éagsúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht príobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir duit iarratas a dhéanamh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cuntas a thabhairt ar Iarratas ar chead pleanála
Do chearta maidir le cuntas a thabhairt ar iarratas ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Achomharc a dhéanamh ar chead pleanála
Cur síos ar na cúinsí gur féidir achomharc a lorg ar chinneadh ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Athbhreithniú breithiúnach i gcúrsaí pleanála agus comhshaoil
Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach faoi athbhreithniú breithiúnach sna réimsí comhshaoil agus pleanála.
This document is in: Comhshaol > Dlí Chomhshaoil

Áiteanna agus struchtúir chontúirteacha
Tá freagracht ar gach údarás áitiúil as déileáil le háiteanna agus struchtúir chontúirteacha atá ina gceantar.