Pleanála agus Forbartha

Láithreáin tréigthe
Tá gach údarás áitiúil freagrach as déileáil le láithreáin tréigthe ina cheantar. Foráiltear i reachtaíocht nua dá mhacasamhail de shocruithe maidir le láithreáin fholmha.

Áiteanna agus struchtúir chontúirteacha
Tá freagracht ar gach údarás áitiúil as déileáil le háiteanna agus struchtúir chontúirteacha atá ina gceantar.

Cead Pleanála
Cur síos ar na cinéalacha difriúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht phríobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir iarratas a dhéanamh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Pleananna Forbartha
Cur síos gairid ar phleananna forbartha atá ina ndréachtanna do phleanáil agus forbairt cheantair.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cead pleanála chun athrú a dhéanamh ar theach
Cur síos ar na riachtanais phleanála a bhaineann le síneadh a chur le teach, athrú a dhéanamh ar theach, nó athrú a dhéanamh ar úsáid fhoirgnimh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cead pleanála chun teach a thógáil
Cur síos ar na cinéalacha éagsúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht príobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir duit iarratas a dhéanamh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cuntas a thabhairt ar Iarratas ar chead pleanála
Do chearta maidir le cuntas a thabhairt ar iarratas ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Achomharc a dhéanamh ar chead pleanála
Cur síos ar na cúinsí gur féidir achomharc a lorg ar chinneadh ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

An Bord Pleanála
Is é An Bord Pleanála bord achomharc pleanála náisiúnta na hÉireann. Comhlacht neamhspleách is ea é a bhunaigh an rialtas chun córas achomharc pleanála neamhchlaonta a fheidhmiú.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Athbhreithniú breithiúnach i gcúrsaí pleanála agus comhshaoil
Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach faoi athbhreithniú breithiúnach sna réimsí comhshaoil agus pleanála.