Leas agus Smachtú Ainmhithe

Sainaithint agus rialú capall
Caithfidh gach capall, capaillín agus asal pas a bheith acu agus caithfidh siad a bheith cláraithe agus micrishliste. Chomh maith leis sin, i limistéir shonraithe rialaithe údaráis áitiúil, teastaíonn ceadúnas uait chun capall a choimeád.

Rialú madraí
Pléann an doiciméad seo na rialacha agus na rialacháin a bhaineann le h-úinéireacht madraí.