Talmhaíocht agus Foraoiseacht

Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe
An Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe, scéim cúnamh ioncaim atá dhá rith ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaireachtaí agus Bia.

Foraoiseacha
Ní chlúdaíonn coillearnacha ach 11% de thírdhreach. I 2000 plandáladh os cionn 1.2 milliún crann thar cheann gach teaghlach sa tír.

Cúnamh Feirme
Scéim tacaíochta ioncaim do fheirmeoirí é Cúnamh Feirme. Faigh amach tuilleadh faoin scrúdú maoine den íocaíocht seo agus faoi na rialacha maidir le cé a cháilíonn.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Feirmeoireacht agus iascaireacht

Orgánaigh ghéinmhodhnaithe
Cuimsíonn cosaint chomhshaoil an AE rialachán maidir le hOrgánaigh Ghéinmhodhnaithe (GMOanna) a úsáid. Tá creat leathan dlí ann chun a chinntiú go mbaineann táirgí GMOanna agus táirgí a fhaightear uathu a fhástar, a ndéantar margaíocht orthu agus a onnmhairítear chuig an AE, caighdeáin sábháilteachta faoi leith amach.