Talmhaíocht agus Foraoiseacht

Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe
An Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe, scéim cúnamh ioncaim atá dhá rith ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaireachtaí agus Bia.

Foraoiseacha
Ní chlúdaíonn coillearnacha ach 11% de thírdhreach. I 2000 plandáladh os cionn 1.2 milliún crann thar cheann gach teaghlach sa tír.