Do phost a chailliúint

Life Event Document Do phost a chailliúint
Má tá do phost caillte agat ba cheart duit eolas a chur ar na hiocaíochtaí agus seirbhísi do dhaoine dífhostaithe.

Do phost a chailliúint - teidlíochtaí
Tá cur síos anseo ar na cearta atá ag fostaí atá dhá ligint ag imeacht óna p(h)ost agus an córas achomhairc atá ann i gcás conspóide leis an bhfostóir.

Liúntas Cuardaitheora Poist
Íocaíocht a ndéantar fiosrú maoine uirthi agus a tugtar do dhaoine atá dífhostaithe agus ar lorg oibre.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Daoine Dífhostaithe

Sochar Cuardaitheora Poist
Is íocaíocht sheachtainiúil é a dtugtar do dhaoine atá a bpost caillte acu agus atá ag lorg oibre. Faigh amach dá bhfaighfeá seo agus sochair eile.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Daoine Dífhostaithe