Scéim Tionscnamh Jabanna

Réamhrá

Clár is ea an Scéim Tionscnamh Jabanna a chuireann fostaíocht lánaimsire ar fáil do dhaoine atá 35 bliana d'aois nó níos sine atá dífhostaithe le breis agus 5 bliana. Níor earcaíodh aon duine nua don scéim ó Shamhain 2004. Ina áit sin, moltar duit cur isteach ar fholúntais atá ar fáil i bhFostaíocht Phobail. Ní bhaineann an fhaisnéis seo a leanas ach amháin leo siúd atá fostaithe faoi láthair faoin Scéim Tionscnamh Jabanna.

Ní foláir nó go raibh tú ag fáil na híocaíochta iomchuí leasa shóisialaigh i rith na tréimhse 5 bliana sin chun go mbeidh tú incháilithe. Is éard is aidhm leis an gClár Tionscnamh Jabanna ná cabhrú le daoine atá dífhostaithe ar feadh tréimhse fhada iad féin a ullmhú do dheiseanna fostaíochta ar an margadh oscailte oibre. Déanann an clár é seo trí thaithí oibre, traenáil agus deiseanna forbartha a chur ar fáil do na rannpháirtithe. Baineann na coinníollacha céanna leis an scéim is a bhaineann le jabanna eile. Beidh na cearta agus an chosaint fostaíochta chéanna agat maidir le saoire bhliantúil mar shampla, saoire bhreoiteachta, saoire mháithreachais, nósanna imeachta faoi chasaoid nó disciplín agus beidh ioncam inchánaithe agat.

Rialacha

Ós rud é gur cuireadh deireadh le hearcaíocht don Scéim Tionscnamh Jabanna i Samhain, 2004 ní bhaineann an fhaisnéis seo ach leo siúd atá fostaithe faoin Scéim faoi láthair.

Ní mór duit a bheith os cionn 35 bliana d'aois agus ceann de na híocaíochtaí seo a leanas a bheith á fháil agat le 5 bliana nó níos mó le bheith páirteach sa Scéim Tionscnamh Jabanna

D'fhéadfá a bheith cáilithe le haghaidh Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht má tá leanaí agat. Tá maoiniú teoranta ar fáil le haghaidh traenáil.

Sochair breise

Coinneoidh tú do chárta leighis ar feadh fad na scéime.

Coimeádfaidh tú teidlíocht ar shochair breise ar chuntar go sásaítear na coinníollacha le haghaidh na liúntais seo.

Rátaí

Íoctar an ráta reatha don jab sin leat. Tá an íosíocaócht do rannpháirtí sa Scéim Tionscnamh Jabanna €441.

Conas iarratas a dhéanamh

Téigh i dteagmháil le áitiúil ionad Intreo le breis eolais a fháil.


Page edited: 4 April 2018