Dífhostú

Dífhostú éagórach
Cuirtear síos conas atá fostaithe cosanta faoin reachtaíocht um dhífhostú éagórach: cé atá clúdaithe, cé atá eisiata agus conas éileamh a dhéanamh ar dhífhostú éagórach.

Dífhostú inchiallaithe
Má fhágann tú d'fhostaíocht mar gheall ar iompar d'fhostóra, tá seans maith ann go mbeidh tú in ann éileamh a dhéanamh ar son dífhostaithe inchiallaithe.

Cúiseanna maithe le dífhostú
Don chuid is mó cásanna, meastar dífhostú a bheith éagóir mura bhfuil an fostóir in ann a thaispeáint go raibh cúiseanna maithe leis an dífhostú.