Cineálacha Fostaíochta

Cineálacha difriúla fostaíochta
Tá cur síos anseo ar chineálacha difriúla fostaíochta agus ar an éifeacht atá acu ar do chearta fostaíochta

Cearta fostaíochta oibrithe tí
Cad is oibrí tí ann? Sracthuairisc ar chearta fostaíochta daoine a oibríonn i dtithe príobháideacha.

Oibrithe gníomhaireachta
Tá cearta ag oibrithe gníomhaireacht faoi reachtaíocht fostaíochta áirithe. Faigh amach tuilleadh fúthu seo agus faoin Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach) 2012.

Ag obair go páirtaimseartha
Míniú ar céard is oibrí páirtaimseartha, léargas ginearálta ar oibrithe páirtaimseartha agus léiriú ar an difear idir oibrí páirtaimseartha agus oibrí ócáideach.

Cearta fostaíochta fostaithe páirtaimseartha
Tá cearta fostaíochta áirithe ag oibrithe páirtaimseartha faoin tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001.