Tosú ag obair

Cáin agus tosú ar obair
Is é an fostóir a asbhaineann cáin as tuarastal fhormhór na bhfostaithe. Faigh amach an méid a chaithfidh a bheith ar eolas agat faoi cháin nuair a thosaíonn tú ag obair.

An t-árachas sóisialach in Éirinn
De thoradh ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh bíonn tú i dteideal réimse leathan sochar atá riartha ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Árachas Sóisialach (ÁSPC)

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
Is uimhir shainiúil tagartha í d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a chabhraíonn leat sochair agus eolas a fháil ó ghníomhaireachtaí seirbhíse poiblí in Éirinn.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann

Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)
Is cáin é an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) iníoctha ar ioncam comhlán a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cáin ioncaim