Athrú jabanna

Ag tabhairt fógra le hathrú jabanna
Má tá fostaithe ag athrú poist, caithfidh siad de réir an dlí tréimhse áirithe fógra a thabhairt. Faigh amach an dlí, cásanna nach bhfuil gá fógra a thabhairt agus cad a tharla má tá malairt intinn agat.

Athrú poist: cáin, ÁSPC agus pinsean
Tá céimeanna éagsúla ann le glacadh le linn athrú poist maidir le cáin, ÁSPC agus pinsean.