Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Dul ar scor > Scor d'obair

Scor d'obair

Grúpaí Gníomhaíochta Lucht Scoir
Déantar cur síos anseo ar na h'eagraíochtaí éagsúla atá ann chun tacaíocht leis an aostach agus chun cabhrú leo páirt níos mó a ghlacadh i saol na tíre.

Ag dul amach ar pinsean luath
Teidlíochtaí íocaíochtaí stáit do dhaoine a dtéann amach ar pinsean luath is cuma má tá siad iomarcach nó gur roghnaigh siad féin dul amach ar pinsean luath. Deanann an doicimead seo cur síos ar ceard iad go díreach a gcuid teideal ó thaobh pinsin fadtéarmacha a choimeád.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Seanóirí agus Daoine Scortha

Ag dul ar scor in Éirinn
Caithfidh daoine atá ag beartú dul ar scor in Éirinn a bheith ar an eolas faoin saol in Éirinn, lena n-áirítear tithíocht, seirbhísí sláinte, slándáil sóisialach agus cánachas.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Teacht a chónaí in Éirinn

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du