Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Dul ar scor > Pinsin

Pinsin

Pinsin gairme in Éirinn
Tá cur síos deanta sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le iarratas a dhéanamh ar Phinsin Cheirde.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Pinsin Phearsanta
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na rialacha a bhaineann le pinsin phearsanta a eagraíonn daoine atá féin-fhostaithe nó fostaithe nach bhfuil aon scéim phinsin saothair acu.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Cuntais Phearsanta Coigiltis Scoir
Cuntas fadtéarmach pearsanta scoir é Cuntas Pearsanta Coigiltis Scoir (CPCS) atá curtha ar fáil le deis a thabhairt duit airgead a chur ar leataobh don am a bheidh tú imithe ó do phost ar bhealach atá solúbtha.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Ombudsman na bPinsean
Beidh an chumhacht ag an Ombudsman na bPinsean fiosrúchán a dhéanamh agus cinneadh a thógáil maidir le do ghearáin a bhaineann le easaontas fíricí nó dlí agus botúin a bhaineann le scéimeanna pinsin saothair agus scéimeanna pinsin eile.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du