Pinsin

Pinsin gairme in Éirinn
Tá cur síos deanta sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le iarratas a dhéanamh ar Phinsin Cheirde.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Pinsin Phearsanta
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na rialacha a bhaineann le pinsin phearsanta a eagraíonn daoine atá féin-fhostaithe nó fostaithe nach bhfuil aon scéim phinsin saothair acu.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Cuntais Phearsanta Coigiltis Scoir
Cuntas fadtéarmach pearsanta scoir é Cuntas Pearsanta Coigiltis Scoir (CPCS) atá curtha ar fáil le deis a thabhairt duit airgead a chur ar leataobh don am a bheidh tú imithe ó do phost ar bhealach atá solúbtha.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean
Beidh an chumhacht ag an Ombudsman na bPinsean fiosrúchán a dhéanamh agus cinneadh a thógáil maidir le do ghearáin a bhaineann le easaontas fíricí nó dlí agus botúin a bhaineann le scéimeanna pinsin saothair agus scéimeanna pinsin eile.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin