Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Dul ar scor > Pinsin

Pinsin

Pinsin gairme in Éirinn
Tá cur síos deanta sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le iarratas a dhéanamh ar Phinsin Cheirde.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Pinsin Phearsanta
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na rialacha a bhaineann le pinsin phearsanta a eagraíonn daoine atá féin-fhostaithe nó fostaithe nach bhfuil aon scéim phinsin saothair acu.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Cuntais Phearsanta Coigiltis Scoir
Cuntas fadtéarmach pearsanta scoir é Cuntas Pearsanta Coigiltis Scoir (CPCS) atá curtha ar fáil le deis a thabhairt duit airgead a chur ar leataobh don am a bheidh tú imithe ó do phost ar bhealach atá solúbtha.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Ombudsman na bPinsean
Beidh an chumhacht ag an Ombudsman na bPinsean fiosrúchán a dhéanamh agus cinneadh a thógáil maidir le do ghearáin a bhaineann le easaontas fíricí nó dlí agus botúin a bhaineann le scéimeanna pinsin saothair agus scéimeanna pinsin eile.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000. Oibreoidh an tSeirbhís Ghutháin ó Luan go hAoine, 9rn go 6in, i rith mí Eanáir 2017. Is féidir freisin cuairt a thabhairt ar d'Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitúil.