Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Dul ar scor > Seanóirí agus obair

Seanóirí agus obair

Obair tar éis dul ar scor
Tá cur síos anseo ar an tionchar a bhíonn ag obair tar éis dul amach ar phinsean ar shochair leasa shóisialaigh, cailíocht i gcomhair pinsin agus reachtú cosanta fostaithe.

Comhionannas aoise san fhostaíocht
Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2011 cosc ar leatrom a dhéanamh i gcúrsaí fostaíochta ar chúinsí faoi leith, aois san áireamh. Faigh amach tuilleadh faoi na coinníollacha agus rialacha atá i bhfeidhm.

Aois scoir
Níl aon aois seasta amháin le dul amach ar phinsean d'fhostaithe. Faigh amach tuilleadh faoi chonarthaí fhostaíochta, dhul amach ar phinsean leagtha síos agus daoine féinfhostaithe.

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du