Seanóirí agus obair

Obair tar éis dul ar scor
Tá cur síos anseo ar an tionchar a bhíonn ag obair tar éis dul amach ar phinsean ar shochair leasa shóisialaigh, cailíocht i gcomhair pinsin agus reachtú cosanta fostaithe.

Comhionannas aoise san fhostaíocht
Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2011 cosc ar leatrom a dhéanamh i gcúrsaí fostaíochta ar chúinsí faoi leith, aois san áireamh. Faigh amach tuilleadh faoi na coinníollacha agus rialacha atá i bhfeidhm.

Aois scoir
Níl aon aois seasta amháin le dul amach ar phinsean d'fhostaithe. Faigh amach tuilleadh faoi chonarthaí fhostaíochta, dhul amach ar phinsean leagtha síos agus daoine féinfhostaithe.