Cáin ioncaim do lucht pinsin

Cáin ar chnapshuim iomarcaíochta nó scoir
Tá cur síos anseo ar an gcóras le cáin a ghearradh ar chúiteamh a íoctar ina chnapshuim nuair a chailltear fostaíocht. Conas a mheastar an cháin agus cad é do theidlíochtaí?

Cáin do dhaoine atá ós cionn 65
Tá cur síos anseo ar na socruithe speisialta cánacha a bhaineann le daoine atá 65 agus ós a chionn.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim

Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Bíodh sin mar atá, d'fhéadfadh d'íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith inchánaithe nó saor ó cháin in Éirinn. Faigh amach na rialacha canachais na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Íocaíocht Leasa Shóisialaigh a Éileamh