Ceadanna fostaíochta

Forbhreathnú ar cheadanna fostaíochta
Faoin Acht um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014, tá 9 cineál de chead fostaíochta ann. Aimsigh níos mó sonraí faoi na cineálacha éagsúla de chead.

Cead Fostaíochta Ginearálta
Faigh amach faoi Cheadanna Fostaíochta Ginearálta, cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh agus cá huair is féidir le duine a bhfuil cead oibre aige poist a mhalartú

Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha
Is cead fostaíochta é Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha d'fhostaithe i gcatagóirí ainmnithe, ag brath ar leibhéal an tuarastail.

Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile
Mionsonraí na socruithe le teacht ar fhostaíocht a dhéanamh do chéilí, do pháirtnéirí agus do chleithiúnaigh shaoránaigh neamh-LEE atá ina sealbhóirí Ceada Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha nó taighdeoirí.

Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe
D’fhéadfadh náisiúnaigh neamh-LEE a raibh cead bailí fostaíochta acu, ach a d’fhág an córas gan iad féin a bheith mar chúis leis, nó ar caitheadh go dona leo nó ar baineadh leas astu san ionad oibre, bheith i dteideal Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe a fháil a cheadóidh dóibh oibriú arís.