Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Oibrithe imirceacha > Ceadanna fostaíochta

Ceadanna fostaíochta

Forbhreathnú ar cheadanna fostaíochta
Faoin Acht um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014, tá 9 cineál de chead fostaíochta ann. Aimsigh níos mó sonraí faoi na cineálacha éagsúla de chead.

Cead Fostaíochta Ginearálta
Faigh amach faoi Cheadanna Fostaíochta Ginearálta, cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh agus cá huair is féidir le duine a bhfuil cead oibre aige poist a mhalartú

Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha
Is cead fostaíochta é Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha d'fhostaithe i gcatagóirí ainmnithe, ag brath ar leibhéal an tuarastail.

Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile
Mionsonraí na socruithe le teacht ar fhostaíocht a dhéanamh do chéilí, do pháirtnéirí agus do chleithiúnaigh shaoránaigh neamh-LEE atá ina sealbhóirí Ceada Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha nó taighdeoirí.

Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe
D’fhéadfadh náisiúnaigh neamh-LEE a raibh cead bailí fostaíochta acu, ach a d’fhág an córas gan iad féin a bheith mar chúis leis, nó ar caitheadh go dona leo nó ar baineadh leas astu san ionad oibre, bheith i dteideal Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe a fháil a cheadóidh dóibh oibriú arís.

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du