Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Cur i bhfeidhm agus cúiteamh > An Roinn Post, Fiontar, agus Nuálaíochta

An Roinn Post, Fiontar, agus Nuálaíochta

an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta freagrach as beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt i limistéir an fhiontair, na nuálaíochta, rialáil gnólachtaí agus cosaint oibrithe. Ina measc na bhfreagrachtaí seo, tá clárú cuideachtaí, cosaint tomhaltóirí, caidreamh tionsclaíoch agus coinníollacha fostaíochta. Tá 6 rannán ag an Roinn, Gnóthaí Saothair ina measc.

Is é ról an Rannáin Ghnóthaí Saothair chun oibriú ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta lena chinntiú go bhfuil cearta fostaíochta cuí agus go léirítear meas orthu. Áirítear leis an Rannán na haonaid a leanas:

 • Leasú Caidrimh san Ionad Oibre
 • Ceadanna Fostaíochta
 • Caidreamh Tionsclaíoch
 • An tAonad um Beartas Sábháilteachta, Sláinte agus Ceimiceán
 • Beartas Margadh Saothair/Cearta Fostaíochta an AE
 • Iniúchadh Inmheánach

Riarann an tAonad Ceadanna Fostaíochta an córas ceadanna fostaíochta.

In Eanáir 2011, aistríodh an Rannóg Íocaíochtaí Iomarcaíochta agus an Rannóg Íocaíochtaí Dócmhainneachta ón rannán seo go dtí an Roinn Coimirce Sóisialaí.

I measc obair na Rannóige Caidrimh Thionsclaíoch, tá an méid a leanas: reachtaíocht chaidrimh thionsclaíoch, ceisteanna ceardchumainn, monatóireacht a dhéanamh ar dhíospóidí tionsclaíocha, saincheisteanna beartais a bhaineann leis an bpá náisiúnta íosta agus reachtaíocht a bhaineann le rannpháirtíocht fostaithe san ionad oibre.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Éire

Teil:(01) 631 2121
Lóghlao:1890 220 222
Láithreán Gréasáin: http://www.djei.ie/
R-phost: info@djei.ie

Page edited: 20 January 2016

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Comhchoistí Oibreachais
  Léigh conas a rialaigh na Comhchoistí Oibreachais pá agus coinníollacha oibre do fhostaithe i réimsí áirithe fostaíochta.
 • Ranna Stáit
  Tá 15 Ranna Stáit in Eireann: éagsúla agus tá nasc ar fáil chuig a suíomh idirlín.
 • Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha
  Is cead fostaíochta é Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha d'fhostaithe i gcatagóirí ainmnithe, ag brath ar leibhéal an tuarastail.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du