Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Cur i bhfeidhm agus cúiteamh > An Roinn Post, Fiontar, agus Nuálaíochta

An Roinn Post, Fiontar, agus Nuálaíochta

Eolas

Tá an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta freagrach as beartas rialtais sna réimsí fiontair a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, fostaíocht a chur chun cinn, gnó a rialú agus fostaithe a chosaint. I measc na bhfreagrachtaí sin tá clárú comhlachtaí, cosaint tomhaltóirí, caidrimh thionsclaíocha agus coinníollacha fostaíochta. Tá 5 rannóg aige lena n-áirítear Cearta Fostaíochta agus Caidrimh Thionsclaíocha a bhfuil ról aige i reachtaíocht fostaíochta áirithe a chur i bhfeidhm.

Cearta Fostaíochta agus Caidrimh Thionsclaíocha

I Feabhra 2007 aistrítear an tAonad Faisnéise Cearta Fostaíochta agus an Chigireacht Saothair ón rannóg seo chuig an Údarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta.

In Eanáir 2011 aistrítear an Rannóg Íocaíochtaí Iomarcaíochta agus an Rannóg Íocaíochtaí Dócmhainneacha chuig an Roinn Choimirce Sóisialaí.

Tá an Rannóg Cearta Reachtúla Fostaíochta freagrach as reachtaíocht a bhaineann le cearta fostaíochta a dhréachtú agus as an dul chun cinn a bhainistiú tríd an Oireachtas. Tá dualgas ar an rannóg seo féachaint ar chomh éifeachtach is atá reachtaíocht na gcearta fostaíochta reatha agus déanann sé athbhreithnithe ar reachtaíocht de réir mar is gá.

Sa rannóg sin tá Rannóg na gCeadanna Fostaíochta a eisíonn ceadanna fostaíchta.

Áirítear leis an obair a dhéanann an Rannóg Caidrimh Thionsclaíocha: beartas maidir le caidrimh thionsclaíocha a fhorbairt, páirt a ghlacadh i bpróiseas na gComhaontaithe Náisiúnta agus cur chuige comhpháirtíochta a fhorbairt maidir le caidrimh thionsclaíocha. Tá sé freagrach as caidreamh a dhéanamh idir an Roinn agus an gCúirt Oibreachais agus an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Éire

Teil:(01) 631 2121
Lóghlao:1890 220 222
Láithreán Gréasáin: http://www.djei.ie/
R-phost: info@djei.ie

Page edited: 17 June 2011

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Comhchoistí Oibreachais
    Léigh conas a rialaigh na Comhchoistí Oibreachais pá agus coinníollacha oibre do fhostaithe i réimsí áirithe fostaíochta.
  • Ranna Stáit
    Tá 15 Ranna Stáit in Eireann: éagsúla agus tá nasc ar fáil chuig a suíomh idirlín.
  • Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha
    Is cead fostaíochta é Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha d'fhostaithe i gcatagóirí ainmnithe, ag brath ar leibhéal an tuarastail.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.