An Roinn Gnó, Fiontar, agus Nuálaíochta

an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta freagrach as beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt i limistéir an fhiontair, na nuálaíochta, rialáil gnólachtaí agus cosaint oibrithe. Ina measc na bhfreagrachtaí seo, tá clárú cuideachtaí, cosaint tomhaltóirí, caidreamh tionsclaíoch agus coinníollacha fostaíochta. Tá 6 rannán ag an Roinn, Gnóthaí Saothair ina measc.

Is é ról an Rannáin Ghnóthaí Saothair chun oibriú lena chinntiú go bhfuil cearta fostaíochta cuí agus go léirítear meas orthu. Áirítear leis an Rannán na haonaid a leanas:

  • Leasú Caidrimh san Ionad Oibre
  • Ceadanna Fostaíochta
  • Caidreamh Tionsclaíoch (lena áirítear na hAchtanna um Chosaint Daoine Óga agus an reachtaíocht um ghníomhaireachtaí fostaíochta)
  • An tAonad um Beartas Sábháilteachta, Sláinte agus Ceimiceán
  • Beartas Margadh Saothair
  • Iniúchadh Inmheánach

Riarann an tAonad Ceadanna Fostaíochta an córas ceadanna fostaíochta.

In Eanáir 2011, aistríodh an Rannóg Íocaíochtaí Iomarcaíochta agus an Rannóg Íocaíochtaí Dócmhainneachta ón rannán seo go dtí an Roinn Coimirce Sóisialaí. I Meán Fómhair 2017, aistríodh na haonaid a phléann le Beartas Cearta Fostaíochta an AE chuig an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaím, chomh maith leis an anoad a phléann le saincheisteanna beartais a bhaineann leis an bpá náisiúnta íosta.

I measc obair na Rannóige Caidrimh Thionsclaíoch, tá an méid a leanas: reachtaíocht chaidrimh thionsclaíoch, ceisteanna ceardchumainn, monatóireacht a dhéanamh ar dhíospóidí tionsclaíocha agus reachtaíocht a bhaineann le rannpháirtíocht fostaithe san ionad oibre.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Éire

Teil:(01) 631 2121
Lóghlao:1890 220 222
Láithreán Gréasáin: http://www.dbei.gov.ie/
R-phost: info@dbei.gov.ie

Page edited: 7 September 2017