Cur i bhfeidhm agus cúiteamh

Overview Document Cur i bhfeidhm do chearta fostaíochta
Achoimre na comhlachtaí éagsúla a gcabhraíonn le fostaí a gcearta fostaíochta a chur i bhfeidhm.

Reachtaíocht um chearta fostaíochta: iniúchadh agus comhlíonadh
Tá sé mar aidhm ag na Seirbhísí Cigireachta agus Ionchúisimh an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre comhlíonadh le reachtaíocht um chearta fostaíochta a dhaingniú.

Breithniúchán na ndíospóidí agus na ngearán faoi chearta fostaíochta
Déanann oifigí breithniúcháin imscrúdú ar dhíospóidí, casaoidí agus éilimh a thugann daoine aonair nó grúpaí oibrithe beaga faoi reachtaíocht fostaíochta áirithe.

Achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Oibreachais
Ó 1 Meán Fómhair 2015, is í an Chúirt Oibreachais an t-aon fhoras achomhairc amháin maidir le hachomhairc chaidrimh san ionad oibre.

Díospóidí maidir le comhionannas agus idirdhealú
Déileálann an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre le gach gearán a bhaineann le hidirdhealú san fhostaíocht agus i rochtain ar earraí agus seirbhísí faoi reachtaíocht comhionannais.

Íospairt ag an obair in Éirinn
Tá roinnt reachtaíochta fostaíochta ann a thugann cosaint duit ó íospairt san ionad oibre.

Idirghabháil sa láthair oibre
Soláthraíonn idirghabháil sa láithair oibre bealach níos simplí agus níos tapúla chun aighnis, coimhlintí agus easaontuithe san ionad oibre a réiteach.

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
Déileálann an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre gach díospóid faoi chaidreamh san ionad oibre agus faoi dhlíthe fostaíochta.

Cosaint do sceithirí
Tá daoine a thugann buarthaí chun solais faoi éagóir fhéideartha san áit oibre faoi chosaint ag an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014.

An Roinn Gnó, Fiontar, agus Nuálaíochta
Tá an Roinn Gnó, Fiontair agus Fostaíochta freagrach as beartas rialtais a chur i bhfeidhm i réimsí éagsúla lena n-áirítear cosaint na bhfostaithe.