Pá agus fostaíocht

Duillíní pá
Bíonn gach fostaí i dteideal faoin dlí ráiteas scríofa tuarastail a fháil. 'Pádhuille' a thugtar ar an ráiteas sin. Faigh amach faoi do chearta anseo.

Íosrátaí pá
Faoin Acht um Pá Íosta Náisiúnta 2000, tá an chuid is mó d'fhostaithe i dteideal íosráta pá.

Do theastais P45 agus P60
Tá d'fhostóir freagrach as do chuid ranníocaíochtaí ÁSPC a íoc agus caithfidh sé/sí P60 nó P45 a thabhairt duit nuair atá tú ag fágáil?

Nuair a íoctar déanach thú go rialta
Má tá d’fhostóir á d’íoc déanach go rialta tá nósanna imeachta gur féidir leat a úsáid chun do cheart dlíthiúil a fheidhmiú agus do phá a fháil.

Ag fágáil oibre gan a bheith íoctha
Ag fágáil oibre gan a bheith íoctha

Cáin ar shochair ón bhfostaíocht
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na príomhshochair gur féidir le fostaí a fháil sa bhreis ar a t(h)uarastal/pá agus conas a ngearrtar cáin ar na sochair sin.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cáin ioncaim

An córas le cáin a mheas
Cur síos ar an gcóras nua creidhmheasanna cánacha.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cáin ioncaim

Scéimeanna Scaireanna Fostaithe in Éirinn
In Éirinn, is féidir le fostaithe roghanna faoi leith scaireanna a ghlacadh óna gcomhlacht a d'fhéadfadh a bheith saor ó cháin nó cáin éifeachtúil. Faigh amach faoin dá phríomhbhealach gur féidir le fostaí leas a bhaint as scaireanna ó chomhlacht.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cáin ar choigiltis agus infheistíochtaí

Cúnamh do dhaoine ar phá iseal
Tá faoiseamh cánach agus cúnamh leasa shóisialaigh le fáil in Éirinn ag daoine ar ioncam íseal agus ag a gclann. Eolas faoi na scéimeanna féin agus faoin gcaoi le cur isteach orthu.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair