Saoire agus laethanta saoire

Saoire bhliantúil
Soláthraíonn an dlí fostaíochta teidlíochtaí áirithe saoirí ón obair d'fhostaithe ó laethanta saoire go dtí saoire do thuismitheoirí. Faigh amach conas do shaoire a ríomh.

Saoire bhreoiteachta agus pá breoiteachta
Tá do theidlíocht saoire le pá ó fhostaíocht ag brath ar do chonradh fostaíochta.

Saoire eile ó fhostaíocht
Tá ceart dleathach teoranta ag fostaithe a gcuid oibre a fhágáil ar feadh tréimhse, an fhaid is atá géarchéim clainne ar siúl. Faigh eolas anseo ar shaoire trua agus ar chonas iarratas a dhéanamh.

Laethanta saoire phoiblí
Liosta de na 9 gcinn de laethanta saoire phoiblí. Bíonn tromlach na bhfostaithe i dteideal saoire le pá ar na laethanta saoire phoiblí.

Saoire do thuismitheoirí
Ceadaíonn an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998, agus é leasaithe ag an Acht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006, saoire tuismitheora do thuismitheoirí i leith leanaí áirithe a fháil.

Saoire cúramóra
Tugann An tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001 cead d'fhostaithe saoire a ghlacadh ón obair gan íocaíocht ionas go mbeidh ar a gcumas cúram lánaimseartha a thabhairt do dhaoine a bhfuil an cúram seo de dhíth orthu.

Saoire mhaithreachais
Tá fostaithe mná i dteideal saoire mháithreachais, roimh agus i ndiaidh breithe a leanbh. Sonraí breise ar fáil anseo.

Saoire uchtaíoch
Is féidir le daoine a uchtaíonn leanaí, saoire oibre a thógáil. Tugtar saoire uchtaíoch ar seo. Cad is brí le seo? Agus conas is féidir leat iarratas a chur isteach ar shaoire uchtaíoch?

Saoire atharthachta
Faisnéis faoi shaoire atharthachta reachtúil a bheidh ar fáil d’aithreacha nua ó Mheán Fómhair 2016.