Ceardchumainn

Réamhrá

Tá sé de cheart ag fostaithe de réir na Bunreachta dul isteach i gceardchumann. Is féidir le ceardchumann bheith ina fhoinse thábhachtach eolais agus cosanta maidir le hábhair fhostaíochta, chomh maith le idirbheartú leis an bhfostóir chun pá agus coinníollacha oibre a fheabhsú.

Níl aon oibleagáid de réir dlí ar fhostóir idirbheartú le ceardchumann ag feidhmiú ar son fostaí atá ina bhall, mura socraíodh é roimh ré. Ní choscann seo gur féidir le casaoid faoi aitheantas a thabhairt do cheardchumann bheith ina casaoid dhlíthiúil.

Is í Comhdháil Cheardchumann na hÉireann (CCE) an bhrateagraíocht do cheardchumainn, agus feidhmíonn sí ar son leas ilchineálach fostaithe in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Coinníonn CCE an suíomh gréasáin unionconnect.ie freisin.

Rialacha

Is féidir bheith ina choinníoll oibre go bhfuil ort dul isteach i gceardchumann áirithe tar éis duit tairiscint oibre a ghlacadh agus fanacht sa cheardchumann sin fad is a bhfanann tú mar fhostaí sa phost sin. Tá barúil ann nach bhfuil sé seo bunreachtúil, ach ní dhearnadh é a thriail sna cúirteanna fós. Má tá tú sa phost cheana gan bheith i do bhall den cheardchumann agus má chuireann do fhostóir d'iallach ort dul isteach i gceardchumann níos déanaí, is féidir leat diúltú dó, óir tá seo míbhunreachtúil.

Tá dífhostú de bharr gníomhaíocht cheardchumainn éagórach go huathoibríoch agus ní gá go mbeadh fad seirbhíse ar leith ag fostaí a dífhostaítear i gcúinsí mar sin chun a c(h)earta a fhorfheidhmiú.

Ráta

Is é do cheardchumann a shocraíonn ráta an tsíntiúis a íoctar leis ach is iondúil go mbíonn sé seo idir 0.5% agus 1% de do thurastal comhlán bliantúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Má dífhostaíodh tú de bharr gníomhaíocht cheardchumainn, is dífhostú éagórach é seo sa ghnáthchúrsa faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977-2015. Ní theastaíonn aon fhad seirbhíse ar leith mar fhostaí chun cás a thógáil sa chás seo faoin dlí. Is féidir leat do chás a thabhairt faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre an fhoirm ghearáin ar líne a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 8 October 2015