Orduithe Rialaithe Fostaíochta agus comhaontuithe fostaíochta cláraithe

Réamhrá

Chomh maith le socruithe ar nós an íosphá náisiúnta, tá fostaithe áirithe clúdaithe ag comhaontuithe a bhaineann le coinníollacha oibre agus pá na bhfostaithe agus b’fhéidir go mbíonn siad luaite i gconradh fostaíochta an fhostaí.

 • Tugtar na hOrduithe Rialaithe Fostaíochta ar na comhaontaithe uile atá déanta ar chúrsaí pá agus coinníollacha ag na Comhchoistí Oibreachais.
 • Tugtar comhaontuithe comhchoiteann ar na comhaontuithe a eascraíonn as idirbheartaíochtaí idir ceardchumainn agus fostóirí.
 • Má tá comhaontú comhchoiteann cláraithe leis an gCúirt Oibreachais, glaoitear an comhaontú fostaíochta cláraithe (CFC) air.
 • Is féidir an Chúirt Oibreachais moladh go ndéantar ordú fostaíochta earnála (OFE) a bhaineann le hearnáil eacnamaíoch le haghaidh phá, scéimeanna pinsin nó phá breoiteachta

Orduithe Rialaithe Fostaíochta

Ag leanúint ó chinneadh na hArd-Chúirte, stad Orduithe Rialaithe Fostaíochta d’aon tionchar reachtúla ón 7 Iúil 2011.

An 1 Lúnasa 2012, tháinig an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú) 2012 (pdf) a d'athchóirigh na meicníochtaí cinneadh pá faoin gComhchoiste Oibreachais i bhfeidhm. Faoin Acht, uchtaíonn an Chúirt Oibreachais Ordú Rialaithe Fostaíochta (ORF) dréachtaithe ag Comhchoiste Oibreachais. Tugann an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta éifeacht reachtúil don ORF.

Tá ORF nua le haghaidh tionscail glanadh ar chonradh agus slándála i bhfeidhm – féach thíos.

Tá liosta Comhchoiste Oibreachais seo leanas:

 • Oibrithe Talmhaíochta
 • Lónadóireacht (Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire)
 • Lónadóireacht (Eile)
 • Glanadh ar conradh
 • Gruagaireacht
 • Óstáin (Eile, ach ní Corcaigh)
 • Miondíoltóireacht, Grósaeireacht & Comhcheardaithe
 • An Tionscal Slándála

CFC agus orduithe earnála fostaíochta

Ag leanúint ó chinneadh na Cúirte Uachtaraí stad Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe d’aon tionchar reachtúla ón 9 Bealtaine 2013.

Soláthraíonn an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú) 2015 córas comhaontuithe fostaíochta cláraithe agus orduithe fostaíochta earnála. Is comhaontuithe fostaíochta cláraithe iad comhaontuithe comhchoiteann a bhaineann le pá nó le coinníollacha fostaíochta oibrithe sonraithe atá cláraithe leis an Chúirt Oibreachais.

Ag leanúint ó iarratas ceardchumainn nó eagraíochta fostóirí, is féidir leis an Chúirt Oibreachais moladh a dhéanamh go ndéanfaidh an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ordú fostaíochta earnála (OFE). Faoin Acht 2015, leagann OFE síos íosrátaí phá chomh maith le scéimeanna pinsin agus phá breoiteachta a bhaineann le hearnáil eacnamaíoch. Tugann Alt 13 den Acht sainmhíniú ar earnáil eacnamaíoch mar “earnáil an gheilleagair a bhaineann le gníomhaíocht gheilleagrach shainiúil a éilíonn cáilíochtaí, scileanna nó eolas sonracha”.

Tuilleadh faisnéise

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

ORF roimh 2011 agus CFC roimh 2013

Ag leanúint ó chinneadh na hArd-Chúirte, stad Orduithe Rialaithe Fostaíochta d’aon tionchar reachtúla ón 7 Iúil 2011. Ag leanúint ó chinneadh na Cúirte Uachtaraí stad Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe d’aon tionchar reachtúla ón 9 Bealtaine 2013.

Tá conarthaí fostaíochta reatha ag fostaithe a bhí clúdaithe ag ORF a rialaíonn a bpá agus a gcoinníollacha oibre. Má laghdaíonn fostóir ráta pá an fhostaí is athrú ar a gconradh fostaíochta a bheadh anseo agus de ghnáth teastaíonn cead an fhostaí chun é seo a dhéanamh.

Tá na rátaí pá agus coinníollacha oibre sa CFCanna suas go dtí 9 Bealtaine 2013 do na hearnálacha seo leanas:

Page edited: 2 November 2016