Uaireanta oibre

Seachtain oibre
Tá na huaireanta uasta oibre le haghaidh formhór fostaithe leagtha síos san Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997.

Tréimhsí sosa agus sosanna
Tá fostaithe i dteideal sosanna le linn oibre agus sos idir tréimhse oibre.

Obair oíche
Míníonn sé an chaoi a rialaítear uaireanta oíche agus sláinte agus sábháilteacht oibrithe oíche

Taifid Ama Oibre
Cuireann an doiciméad seo síos ar na dualgais dhlithiúla ar fhostóirí taifid mhionsonraithe a choinneáil ar an am a dtosáionn agus a gcríochnaíonn fostaithe, na huaireanta a oibríonn na fostaithe agus aon scor a thóagann siad.