Sláinte agus sábháilteacht

Life Event Document Timpistí nó gortuithe sa láthair oibre
Faigh amach an méid ar cheart duit a dhéanamh dá mbainfeadh tionóisc duit agus tú ag obair nó ar do bhealach chun na hoibre.

Sláinte agus sábháilteacht ag an obair
Dualgais fhostóirí i dtaobh sláinte agus sábháilteacht na bhfostaithe sa láthair oibre.

Clár an Phas Shábháilte
Is clár sláinte agus sábháilteachta é an Clár um Phas Sábháilte agus a bhfuil sé mar aidhm aige a chinntiú go dtuigeann oibrithe foirgníochta conas gníomhú go sábháilte ar shuímh fhoirgníochta.

Cosc ar chaitheamh tobac sa láthair oibre
Is coir í tobac a chaitheamh i láthair oibre iniata. Faigh tuilleadh eolais faoin gcosc seo agus ar an mbealach ina gcuirtear é i bhfeidhm.