Cearta agus dualgais oibre

Employees' rights and entitlements
Employees have a number of legal employment rights and protections in Ireland.

Oibleagáidí fostóirí agus cearta fostaithe
Tá raon freagrachtaí agus oibleagáidí ag fostóir chun cinntiú go bhfaigheann a gcuid fostaí bunchearta fostaíochta dlíthiúla.

Eolas suas chun dáta ar na dlithe fostaíochta
Achoimre agus cur síos gearr ar reachtaíocht cosaint fostaíochta atá athruithe ó 1993.