Cosaint sonraí san ionad oibre

An Chosaint Sonraí san áit oibre
Overview of some of the main obligations for employers and outlines the rights of employees under Data Protection law.

Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
Faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016, tá sé éigeantach go ngrinnfhiosrófadh an Garda Síochána daoine a bhíonn ag obair le leanaí nó le daoine soghonta.

Faireachas sa láthair oibre
Cuir tú féin ar an eolas i leith na rialacha maidir le príobháideacht sonraí atá ann maidir le faireachán sa láthair oibre.