Conarthaí fostaíochta

Conradh fostaíochta
Sonraíonn an dlí go mbeidh ar chonarthaí fostaíochta míreanna áirithe a chuimsiú agus ní mór d' fhostóir do thearmaí fostaíochta a thabhairt duit i bhfoirm scríofa.

Athruithe ar do chonradh fostaíochta
Tarlaíonn athruithe ar do chonradh fostaíochta ar bhealach difriúil. Faigh amach conas a tharlaíonn na hathruithe seo agus cad iad do chuid cearta agus teidlíochtaí mar a leagtha síos sa dlí.

Conarthaí ar théarmaí seasta nó sainchuspóra
Tá na cearta atá ag fostaithe ar théarma seasta cosúil le cearta atá acu siúd ar chonarthaí neamhiata.

Conarthaí gan uaireanta oibre sainiúla (conarthaí uaireanta-nialasacha)
Tá cearta áirithe ag fostaithe a bhfuil conarthaí uaireanta-nialasacha acu faoin Acht um Eagrú Ama Oibre 1997.

Aistriú gnó
Cosaint a thugtar d'fhostaí nuair a aistrítear an gnó ina bhfuil sé/sí ag obair chuig uinéir nua

Nuair a iarrtar ort d'uaireanta oibre a laghdú
I gcásanna áirithe d'fhéadfadh fostóir iarraidh ort laghdú pá a thógáil nó níos lú uaireanta a oibriú. Seo athrú ar do théarmaí agus coinníollacha fostaíochta.