Fostaíocht agus míchumas

Life Event Document Ag obair faoi mhíchumas
Tá tacaíochtaí difriúla ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas le cabhrú leo fostaíocht a fháil agus a choimeád.

Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist
Soláthraíonn an Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist deontas a cheadaíonn do dhaoine a bhfuil máchail éisteachta nó chainte acu, ateangaire gairmiúil a fháil a sholáthróidh seirbhísí dó/di ag an agallamh le haghaidh poist.

Deontais do fhostóirí chun fostaithe faoi mhíchumas a choinneáil
Is scéim í an Scéim Deontais um Fhostaíocht a Choinneáil, a bhfuil sé mar aidhm aige cabhrú le fostóirí fostaithe fostaithe a dtagann tinneas nó lagú orthu a mbíonn tionchar aige ar a gcumas a gcuid oibre a dhéanamh a choinneáil.

Deontais traenála le bheith ar an eolas maidir le míchumas
Is féidir deontais a bheith soláthartha a chabhraíonn le costais traenála a chlúdach d’fhostaithe le hiad a chur ar an eolas maidir le daoine faoi mhíchumas san ionad oibre.

Deontais chun an láthair-oibre a chuir in oiriúint agus a áisiú do fhoireann faoi mhíchumas
Tá cabhair deontais le fáil ag fostaithe faoi mhíchumas, fostóirí agus daoine féin-fhostaithe faoi mhíchumas, a dteastaíonn uathu oiriúnuithe a dhéanamh ar a láthair oibre, nó trealamh speisialta a cheannach.

Deontais léitheoirí pearsanta
Cuirtear an Deontas Léitheora Phearsanta ar fáil d'fhostaithe le amharc lagaithe nó atá dall agus a dteastaíonn roinnt cabhrach breise uathu le ábhar priontáilte a léamh ag an obair.

Scéim Fóirdheontas Tuarastail do fhostóirí le foireann mhíchumasaithe
Cuireann an Scéim Fóirdheontas Tuarastail tacaíocht airgid ar fáil d'fhostóirí a fhostaíonn daoine áirithe faoi mhíchumas.

Fostaíocht le tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas
Scéim é an tSeirbhís Infhostaitheachta a bhfuil sé mar aidhm aige cúnamh a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas fostaíocht le pá a fháil.