Scileanna traenála náscaithe le comhlucht náisiúnta

Eolas

Má tá suim agat i slí beatha a bhaineann le iascaireacht, bia, fáiltíocht, turasóireacht, feirmeoireacht, foraoiseacht, nó céardaíocht, d'fheadfá an cúrsa atá á lorg agat a fháil i measc na gcúrsaí atá ar fáil ag eagraíochtaí maoinithe Rialtais seachas FÁS.

Tá gach ceann de na heagraíochtaí atá liostáilte thíos ceangailte go díreach le rannóg áirithe tionsclaíochta nó tráchtála agus tá réimse de chúrsaí gairmeacha lánaimseartha agus páirtaimseartha á reachtáil acu.

Caithfidh tú gach cúrsa a sheiceáil i dtaobh mioneolas maidir le riachtanais iontrála agus liúntas traenála mar is féidir leis na cúrsaí a bheith an-difriúil óna chéile. Tairiscíonn cuid de na heagraíochtaí, mar shampla, cúrsaí traenála ag an triú leibhéal. Caithfidh tú cáilíochtaí fhoirmiúla a bheith agat do na cúrsaí seo agus d'iarratas a dhéanamh tríd an Lár Oifig Iarratais mar an gcéanna is a dhéanfá le aon chúrsa triú leibhéal eile.

Cúrsaí curtha ar fáil ag:

Fáilte Éireann

Is é Fáilte Éireann an tÚdarás Náisiúnta um Fhorbairt Turasóireachta. Tá sé freagrach as tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an tionscail turasóireachta in Éirinn.

Má tá spéis agat do scileanna san earnáil turasóireachta agus lóndadóireachta a fhorbairt, is féidir an réimse cursaí Fáilte Éireann ar líne a fheiceáil.

Teagasc

Is é Teagasc an tÚdarás Náisiúnta Talmhaíochta agus Forbartha Bia. Cuireann sé réimse seirbhísí ar fáil, ina measc comhairle, taighde, oideachas agus traenáil, chuig tionscail na talmhaíochta agus an bhia. Cuireann Teagasc cúrsaí tríú leibhéil agus gairmiúla ar fáil do dhaoine óga atá ag dul le gairmeacha sa talmhaíocht, garraíodóireacht, fhoraoiseacht, staidéar eachaí agus níos mó. Cuirtear cúrsaí ar fáil do fheirmeoirí fásta i mbainistíocht airgeadais, timpeallacht. agus deiseanna do theaghlaigh feirme, agus roghanna lasmuigh den fheirmeoireacht príomhshrutha. Soláthraíonn Teagasc traenáil do dhaoine atá ag obair i dtionscal an bhia maidir le sábháilteacht bhia, caighdeáin, próiseáil agus forbairt táirge. Is féidir an réimse cursaí Teagasc ar líne a fheiceáil.

Coillte

Tá bainistíocht choillte an Stáit faoi chúramCoillte chomh maith le aon ghnóthaí eacnamaíochta a bhaineann leo. Bíonn Coillte ag obair as láimh a chéile le daoine a bhfuil baint acu le táirgeadh adhmaid agus cuireann an t-eagras seo seirbhísí foraoise, tírdhreacha agus crannadóireachta ar fáil. Tá baint ag Coillte le traenáil, le hinnealtóireacht taighde, plandlanna crann, feirmeacha crainnte Nollag agus áiseanna siamsaíochta a fhorbairt chomh maith. Soláthraíonn na seirbhísí traenála de chuid Coillte réimse cursaí traenála i dtionscal na foraoise.

Bord Iascaigh Mhara

Is é Bord Iascaigh Mhara an ghníomhaireacht stáit i gcomhair fhorbairt thionscail na hiascaireachta mara agus an uisce-shaothraithe. Má bhíonn tú dífhostaithe agus go mbíonn suim agat san oideachas agus san oiliúint i dtionscal na n-iascach nó i dtionscal an uisceshaothraithe, nó go bhfuil tú ag obair sna tionscail sin cheana féin agus gur mhaith leat feabhas a chur le do scileanna, b'fhéidir go dtiocfá ar chúrsa feiliúnach duit i measc na gceann a thairgíonn Bord Iascaigh Mhara san áireamh: iascach, feirmeoireacht éisc (uisce-shaothrú), próiseáil an bhia mhara.

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann

Is í Comhairle Cheardaíochta na hÉireann (CCnÉ) an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn do fhorbairt thionscal na ceardaíochtaí. Is iad na haidhmeanna atá acu ná margadh na gceardearraí Éireannacha a fhorbairt sa tír seo agus thar lear, agus an barrfheabhas a spreagadh sa dearadh agus sa déantúsaíocht Éireannach. Reachtálann CCnÉ cúrsaí oiliúna sa cheardaíocht, cuireann siad eolas ar fáil, cuireann siad taispeántais suas agus eagraíonn siad "Showcase" aonach bliantúil ceardaíochta a reachtáltar gach Eanáir sa R.D.S. i mBaile Átha Cliath é.

Page edited: 15 January 2013