Cúrsaí Iar Ard-Teistiméireachta

Eolas

Má tá do chuid oideachais méanscolaíochta críochnaithe agat, agus go dtaitneodh leat scileanna teicneolaíochta agus gairmeacha a fhorbairt, chun post a fháil nó chun dul níos faide san oideachais agus traenáil, b'fhéidir gurb é an Cúrsa Iar Ard-Teistiméireachta (CIAT) atá á lorg agat. Ceapann a lán daoine gur cúrsa é seo le haghaidh daoine atá ag fágail na scoile ach i ndáirire tá fáilte roimh dhaoine fásta.

Beidh muirear rannphairtíochta €200 in aghaidh na bliana (pdf) le n-íoc i leith cúrsaí CIAT ón bhliain 2011/2012 amach. Tá díolúintí on mhuirear seo i gcásanna áirithe - féach 'Rátaí' thíos.

Bíonn na cúrsaí Iar Ard-Teistiméireachta seo ar siúl sna scoileanna, coláistí agus ionaid oideachais phobail ar fud na tíre. Is cúrsaí lán-aimsearatha iad a sheasann idir bliain agus dhá bhliain. Tairiscíonn siad meascán de obair phraiticiúil, obair acadúil, agus taithí oibre. Ceapadh iad mar choiscéim i dtreo fostaíocht oillte agus, dhá bhrí sin, tá siad nascaithe go dlúth le tionsclaíocht agus a cuid riachtanaisí. Tá cur chuige comhtháite ag cúrsaí Iar Ardteistiméireachta, a dhíríonn ar eolas teicniúil, bunscileanna agus taithí oibre. Caitear beagnach leath den am ar na cúrsaí seo ag plé le traenáil eolais agus scileanna a bhaineann le fostaíocht, caitear ceathrú eile den am le taithí chuí oibre.

Is iad na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) a chuireann an cuid is mó de na cúrsaí iar ardteistiméireachta ar fáil. Tá réimse leathan ábhar dhá chlúdach ina measc tá, Gnó, Innealtóireacht Leictreonacha, Ríomhaireacht, Lónadóireacht, Spórt agus Siamsaíocht, Amharclann agus Stáitse, Ealaín Léirithe, Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh, Staidéir na nEach, Staidéir Ilmheán, Iriseoireacht, Turasóireacht, Margaíocht, Cúram Leanaí agus Cúram Pobail, Gruagaireacht agus Cúram Áilleachta, Eolaíocht Fheidhmeach, Gairneoireacht. Féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Braitheann an cháilíocht a bheas agat ag deireadh do chuid traenáil ar an gcinéal cúrsa a rinne tú. Tairiscíonn go leor da na cúrsaí bliana seo creidiúint ó Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCE) ag leibhéal 5 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC), cé go dtairiscíonn cuid eile creidiúint DCCE ag leibhéal 6, a d'fhéadfadh duine a stiurú chun níos mó staidéir ag an triú leibhéal a dhéanamh. Tá cáilíochtaí eile mar CITY AND GUILDS ar fáil chomh maith. Tá sé tábhachtach go seiceálfadh tú an cháilíocht a bhaineann le cúrsa, sula gcláraíonn tú ann.

Boird Oideachais agus Oiliúna

Ó 1 Iúil 2013, cuirfear Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) in áit coistí gairmoideachais . Leanfaidh na BOO an uile sheirbhíse soláthartha ag na coistí gairmoideachais a sholáthar. Aistrítear ionaid oiliúna FÁS chuig BOO freisin.

Rialacha

Go ginearálta, ba cheart go mbeadh scrúdú na hArdteistiméireachta déanta agat agus tú críochnaithe le oideachas na meán scoile, chun a bheith i dteideal cúrsa Iar Ardteistiméireachta. Má tá taithí oibre cuí agat don chúrsa atá dá thairiscint áfach, agus go bhfuil ábaltacht agat sa réimse sin, ba cheart duit scríobh chuig an coláiste ina bhfuil na cúrsaí ar siúl. Mínigh do chás i litir agus labhair le comhordanóir an chúrsa.

B'fhéidir go mbeidh tú i dteideal Liúntas um Fhilleadh ar Oideachasdeontas cothabhála a fháil - braitheann sé ar do chúinsí féin. Déanann ár ndoiciméad ar dheontais chothabhála cur síos ar na rialacha agus ar chonas iarratas a dhéanamh.

Rátaí

Roimh an bhliain 2011/2012, níor gá do shaoránaigh Éireannacha ná do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh táillí a íoc i leith cúrsaí Iar Ardteistiméireachta. D'fhéadadh catagóirí eile mac léinn freastal orthu saor ó tháillí freisin - féach ar studentfinance.ie.

Beidh muirear rannphairtíochta €200 in aghaidh na bliana le n-íoc i leith cúrsaí CIAT ón bhliain 2011/2012 amach. Ní gá duit an muirear seo a íoc má:

Gearrann gach coláiste muirear chúrsa freisin, de ghnáth. Braitheann méid an mhuirir seo ar an gcoláiste féin. Beidh ort an muirear chúrsa a íoc, fiú má fuair tú díolúine ón mhuirear rannphairtíochta.

Conas iarratas a dhéanamh

Faigh an cúrsa a bhfuil suim agat ann agus déan d'iarratas díreach chuig an scoil nó coláiste ina bhfuil na cúrsaí ar siúl. De bhrí go bhfuil na cúrsaí seo bunaithe ar obair, is dóigh go nglaofar ort chuig agallamh sula ndéantar an roghnú deireanach. Is iondúil go mbíonn na hagallaimh seo neamh-fhoirmiúil agus go dtugann siad seans duit do chuid tuairimí a chuir in iúl dóibh.

Page edited: 27 June 2013