Gairmoideachas agus oiliúint

Overview Document Traenáil agus oideachas leanúnach
Cur síos ar na bealaigh chun leanacht ar aghaidh le do chuid oideachais agus do chuid traenála praiticiúil a fheabhsú, seachas dul trí chóras na scoile agus córas na gcoláistí.

Cúrsaí Iar Ard-Teistiméireachta
Tá eolas anseo ar chúrsaí IAT, céard atá iontu, iaratais, liúntaisí agus cé atá i dteideal an cúrsa a dhéanamh.

Ógtheagmháil (Youthreach)
Cur síos ar an gclár Youthreach - eolas ar na hábhair, ar fhad an chúrsa agus ar na hionaid.

Cúrsaí oiliúna Breisoideachais agus Oiliúna (BOO)
Cur síos ar an Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET), suíomhanna na gcúrsaí, intofacht, agus na liúntais atá ar fáil.

Liúntais Bhreisoideachais agus Oiliúna (BOO)
Má fhaigheann tú áit ar Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) d'fhéadfá liúntas ar feadh an chúrsa a bheith íoctha leat.

Cúram Leanaí le linn cúrsaí gairmoiliúna
Tá scéim chúraim leanaí ann do dhaoine atá ag freastal ar chlár oiliúna gairme.

Scileanna traenála náscaithe le comhlucht náisiúnta
Deánann an doiciméad seo cur síos ar an traenáil atá ar fáil trí eagraíochtaí maoinithe Rialtais náscaithe le rannóg tionsclaíochta agus trádála.

Bunchúrsa do dhaoine le lagú amhairc
Tairgaíonn an cúrsa seo do dhaoine le lagú amhairc, atá dhá riaradh ag Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill, réimse oiliúna i scileanna saoil do dhaoine atá bhfuil cailliúint shuntasach de radharc na súl orthu.

An scoil a fhágáil
Léargas ar roinnt roghanna d'fhágóirí scoile

Printíseacht
Faisnéis faoi phrintíseachtaí, faoi cé atá incháilithe ina leith agus faoi liúntais do rannpháirtithe