Táillí agus Tacaíocht do mhic léinn tríú leibhéil

Táillí do scoláirí tríú leibhéal
Tá eolas anseo maidir le cé a bhíonn táillí tríú leibhéal le n-íoc acu.

Faoiseamh cánach ar tháillí don tríú leibhéal
Cur síos ar an bhfaoiseamh cánach atá le fáil ar tháillí a íoctar le hinstitiúidí príobháideacha tríú leibhéal, le hinstitiúidí thar lear, ag mic léinn atá ag athdhéanamh scrúduithe agus ag mic léinn páirt-aimseartha.

Scéim um Dheontais do Mhic Léinn
Cur síos ar an Scéim um Dheontais do Mhic Léinn . Míniú ar na critéir intofaíochta agus ar leibhéil na ndeontas.

Deontais agus cistí atá ar fáil do mhic léinn aibí
Eolas ar dheontais agus chistí do mhic léinn lánfhásta ag freastal ar institiúidí tríú leibhéil

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus an deontas mac léinn
Faisnéis faoi íocaíocht leasa shóisialaigh, an BTEA agus an deontas mac léinn a éileamh.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Filleadh ar Oideachas

Deontais Mhic Léinn Iarchéime
Mínítear conas is féidir le hiarchéimithe cáiliú le haghaidh cúnaimh faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn.