Córas Oideachais na hÉireann

Overview Document Forléargas ar chóras oideachais na hÉireann
Cuimsíonn córas oideachais na hÉireann oideachas chéad, dara agus tríú leibhéal agus breisoideachas. Tá beagnach gach oideachas maoinithe ag an Stát.

Bunreacht na hÉireann agus oideachas
Tá cur síos anseo ar na hAirteagail de Bhunreacht na hÉireann a bhaineann le hoideachas, le creideamh agus leis an teaghlach agus an tionchar atá acu ar an gcóras oideachais.

Díolúine ón nGaeilge
Tá cur síos anseo ar na socruithe agus coinníollacha a bhaineann le díolúine ón nGaeilge atá ar fáil do scoláirí áirithe in iarbhunscoileanna agus i scrúdaithe iarbhunscoileanna.

Oideachas riachtanas speisialta
Déanann an doiciméad seo cur síos ar na socruithe speisialta d’oideachas leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Do leanbh a mhúineadh sa bhaile
Faisnéis maidir le cearta tuismitheoirí chun oideachas a chur ar a gcuid leanaí sa bhaile agus maidir leis an gcaoi a dhéantar oideachas sa bhaile a rialú agus a mheasúnú.

Tuismitheoirí agus oideachas
Cuireann eagraíochtaí ar nós cumann tuismitheoirí, comhairlí tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí eile tacaíocht agus faisnéis ar fáil do thuismitheoirí faoi oideachas a leanaí.

Bearta le dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil
Soláthraíonn 'Ag Soláthar Comhdheiseanna i Scoileanna' (SCS) agus tionscadail eile tacaíochtaí chun dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil.