Oideachas do dhaoine fásta

Eolas

Tá cúrsaí oideachais daoine fásta deartha ionas gur féidir leat filleadh ar an oideachas ar bhealaí solúbtha. Cuireann siad do riachtanais agus do chúinsí ar leith san áireamh mar dhuine fásta. Tá fáil ar chúrsaí páirtaimseartha agus lánaimseartha. Soláthraíonn roinnt eagraíochtaí cabhair agus comhairle speisialaithe faoi fhilleadh ar an oideachas.

Ní gá duit cáilíochtaí foirmiúla a bheith agat chun páirt a ghlacadh in go leor de na cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha atá ar fáil. Cuirtear go leor cúrsaí ar fáil trí do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil. Ina measc seo tá cláir agus cúrsaí litearthachta daoine fásta dóibh siúd a d’fhág an scoil go luath, deiseanna chun filleadh agus staidéar a dhéanamh don Ardteistiméireacht nó do theastais eile nó réimse fairsing oiliúint ghairmoideachais atá nasctha leis an ngnó nó leis an tionscal.

Ní bhíonn roinnt cúrsaí ar fáil duit ach amháin má chríochnaigh tú oideachas dara leibhéal. Ina measc seo tá Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta agus cúrsaí oiliúna a bhíonn ar siúl i gcoláistí le haghaidh printíseach, mar aon le cúrsaí tríú leibhéal lánaimseartha agus páirtaimseartha. Ar a shon sin, ba cheart duit na riachtanais iontrála a sheiceáil leis an scoil nó leis an gcoláiste mar gheall go ndéanann roinnt cúrsaí eisceachtaí i gcás mic léinn lánfhásta.

Tá roinnt tacaíochtaí agus scéimeanna oideachais agus oiliúna ar fáil ar féidir leo tacú leat filleadh ar oideachas agus oiliúint.

Boird Oideachais agus Oiliúna

Ó 1 Iúil 2013, cuirfear Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) in áit coistí gairmoideachais . Leanfaidh na BOO an uile sheirbhíse soláthartha ag na coistí gairmoideachais a sholáthar.

Page edited: 28 April 2014