Múinteoirí agus scoileanna

Cigireacht ar scoileanna
Tá Foireann Chigireachta na Scoileanna, mar chuid den Roinn Oideachais agus Scileanna, freagrach as cigireacht agus measúnú a dhéanamh ar na scoileanna Stáit go léir.

Dualgais cúraim na múinteoirí
Eolas maidir le dualgas cúram mhúinteoirí, timpistí sa scoil, agus freagracht na scoile maidir le hárachas.

Tionscnaimh bhratach do scoileanna
Tionscnaimh oideachais a bhronnann bratacha ar scoileanna a ghlacann páirt rathúil ina gcuid clár.

Cáilíochtaí múinteora
Faisnéis faoi na cáilíochtaí oideachais, gairmiúla agus clárú múinteoirí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.