Dul chun na bunscoile

Life Event Document Tosú ar scoil
Tugann an doiciméad seo cur síos ar an gcóras oideachais bhunscolaíochta in Éirinn.

Ag roghnú bunscoile
Déanann an cháipéis seo cur síos ar úinéireacht bunscoileanna agus an chaoi a bhfuil siad maoinithe

An curaclam sna bunscoileanna
Achoimre ar an gcuraclam bunscoile, ag cur san áireamh aidhmeanna, struchtúr agus ábhar.

Boird bhainistíochta i mbunscoileanna
Tá cur síos anseo ar na rialacha a bhaineann le boird bhainistíochta i mbunscoileanna.

Úinéireacht na mbunscoileanna
Tá cur síos anseo ar cé leo na bunscoileanna agus conas a mhaoinítear iad.

Ag dul i ngleic le míbhuntáiste i mbunscoileanna
Tá go leor scéimeanna a thugann breis acmhainní do bhunscoileanna le líon mór páistí faoi mhíbhuntáiste.

Oideachas riachtanas speisialta i mbunscoileanna
Cuimsíonn na socruithe d’oideachas riachtanas speisialta i mbunscoileanna múinteoirí tacaíochta foghlama/múinteoirí acmhainne agus cúntóirí riachtanas speisialta.

An scéim iompair bhunscoile
Déantar cur síos ar an scéim iompair bhunscoile agus na coinníollacha a bhaineann leí

Iompar scoile do ghasúir le riachtanais speisialta
Is féidir le gasúir atá ar an rolla i Scoileanna Speisialta Stáit nó i Ranganna Speisialta i mBunscoileanna Stáit bheith i dteideal iompar saor in aisce a fháil idir an baile agus an scoil.

Eagraíochtaí agus acmhainní do bhunscoileanna
Cur síos ar eagraíochtaí agus na hacmhainní Idirlín a thugann faisnéis faoin mbunoideachas.

Do pháiste a aistriú chuig bunscoil in Éirinn
Tá cur síos anseo ar an gcóras bunscolaíochta in Éirinn agus eolas ar na córais iarratais a bhaineann leo agus ar do pháiste a chur chuig do rogha scoil.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Tús eolais ar chóras na hÉireann