Sraith Shóisearach

Eolas

Déantar freastal ar dhaltaí idir 12 leis an tSraith Shóisearach agus is iondúil go seasann daltaí an scrúdú agus iad 15 nó 16 bliana d’aois agus trí bliana d’oideachas iar-bhunscoile faighte acu. Reáchtáltar scrúdú an Teastais Shóisearaigh ag deireadh na Sraithe Sóisearaí i scoileanna iar-bhunscoile.

Tá sé ábhar agus fiche ar fáil faoi láthair ach ní bhíonn siad ar fad ar fáil i ngach scoil. Tá eolas faoi shiollabas agus curaclam na n-ábhar ar fáil. Ní mór do gach dalta cúrsaí a leanacht sa Ghaeilge (ach amháin i gcás díolúine), sa Bhéarla, sa Mhatamaitic agus san Oideachas Saoránaíoch, Sóisialta agus Polaitiúil. D’fhéadfadh go mbeadh ábhair éigeantacha eile i gceist ag brath ar chineál na scoile.

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh

Leagadh amach Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh d’fhonn cuidiú le daoine óga a bheadh i mbaol an scoil a fhágáil go luath agus a mbainfeadh tairbhe as cúnamh speisialta agus iad ag obair leis an Teastas Sóisearach a bhaint amach.

Bíonn acmhainní breise ag scoileanna a thairgíonn an clár d’fhonn cuidiú le múinteoirí cur chuige an mheithil a chothú maidir le cúnamh a thabhairt do na daltaí.

Leanann daltaí atá ag seasamh Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh gnáthshiollabas an Teastais Shóisearaigh. Ní mór gach dalta atá ag glacadh páirt i Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh a chur isteach ar scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus tá gach dalta a ndearnadh próifíl air i dteideal próifíl a fháil, tuairisc faoi leith ar a bhfuil bainte amach ag an dalta sin. Sa bhreis ar an Teastas Sóisearach an phróifíl sin.

Page edited: 5 February 2018