Dul chun scoile iar-bhunoideachais

Life Event Document Tosú ar iarbhunscoil
Cur síos ar oideachais iarbhunscoile ina n-áirítear an dóigh chun iarbhunscoil a roghnú agus chun do pháiste a chlárú inti.

Ag roghnú meánscoile
Tá chineál scoile iarbhunoideachais ann. Baineann na príomhdhifríochtaí leis an gcaoi a bhainistítear is a mhaoinítear na scoileanna agus cé leo iad.

Sraith Shóisearach
Cur síos ar an tSraith Shóisearach

An Bhliain Idirmheánach
Cur síos ar chlár na Bliana Idirmhéanaigh.

Sraith Shinsearach
Cur síos ar an tSraith Sinsearach i scoileanna dara leibhéil.

Oideachas riachtanas speisialta: oideachas iarbhunscoile
Cur síos ar oideachas iarbhunscoile do mhic léinn atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Scéim iompair do scoileanna dara-leibhéil
Cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna cabhair airgid d’iompar scoile ar fáil do na scoláirí atá intofa don scéim Iompair Scoile.

Eagraíochtaí agus acmhainní le haghaidh iarbhunscoileanna
Liosta eagraíochtaí agus acmhainní idirlín é seo a chuireann faisnéis ar fáil faoi chúrsaí oideachais ar an leibhéal iarbhunoideachais.

Do pháisté a aistriú chuig meánscoil Éireannach
Tá cur síos anseo ar na roghanna sa chóras scoile ag an dara leibhéal in Éirinn agus ar an gcóras scruduithe Stáit.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Tús eolais ar chóras na hÉireann