Socraithe oideachais don Lucht Siúil

Eolas

Tá na cearta oideachais céanna ag páistí an lucht siúil is atá ag páistí lonnaithe. Caithfidh siad na rialacha a bhaineann le freastal ar an scoil a chomhlíonadh mar a chéile.

Féadfaidh leanbh den Lucht Siúil rochtain a fháil ar bhreis tacaíochtaí foghlama sa bhunscoil agus ar thacaíochtaí i scoil iar-bhunscoile má shainaithnítear go bhfuil riachtanas oideachais ag an leanbh sin.

Oideachas don Lucht Siúil a chomhordú

D’fhoilsigh an Coiste Comhairleach ar an Oideachas don Lucht Siúil Tuarascáil agus Moltaí do Straitéis Oideachais don Lucht Siúil. Príomhchuspóir na tuarascála is ea deireadh a chur, de réir a chéile, leis an soláthar don Lucht Siúil agus chun leanaí agus daoine óga den Lucht Siúil a chuimsiú in oideachas príomhshrutha.

Tá fáil ar threoirlínte maidir le hoideachas don Lucht Siúil i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna ar fáil ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna freagrach as oideachas an Lucht Siúil a chomhordú.

Page edited: 27 July 2015