Téarmaí scoile i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna

Eolas

In Éirinn tá iachall ar scoileanna bunleibhéil 183 lá scoile a oibriú sa bhliain agus scoileanna dara leibhéil 167 lá. Uair amháin bhí a gcomhairle féin roinnt mhaith ag scoileanna faoi thús agus deireadh théarmaí scoile. Mar sin bhí éagsúlacht nach beag idir scoileanna sna dátaí athoscailte tar éis saoire na Nollag, abair, agus scítheanna lárthéarma.

Ó 2004 i leith, tá caighdeánú déanta de réir sraith chomhaontú idir ionadaithe ó na scoileanna, ó cheardchumainn na múinteoirí, ó eagraíochtaí tuismitheoirí agus ó ghrúpaí eile.

Níl aon chaighdeán leagtha síos faoi thús agus deireadh na scoilbhliana. Mar sin tá solúbthacht áirithe ag scoileanna faoi thús agus deireadh saoire an tsamhraidh. Bíonn na scoileanna uilig dúnta Mí Iúil agus (formhór nó an mhí go léir) Mí Lúnasa. Tá caighdeánú déanta ar shaoire na Nollag agus na Cásca agus ar gach briseadh lárthéarma.

I dtús na bliana scoile faigheann tuismitheoirí agus caomhnóirí liosta na ndúnta scoile i rith na bliana, lena n-áirítear laethanta saoire agus laethanta traenála do mhuinteorí. Má tharlaíonn aon dúnadh eile gan choinne, tabharfaidh an scoil réamhfhógra duit.

Pléann ciorclán 0016/2014 de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna le caighdeánú na scoilbhliain 2016/2017. Pléann ciorclán 0009/2017 de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna le caighdeánú na ó scoilbhliain 2017/2018 go scoilbhliain 2019/2020. Soláthraíonn an ciorclán freisin treoir maidir le conas is féidir scoileanna am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach.

Rialacha

Tús agus deireadh na scoilbhliana

Níl aon dátaí cinnte socraithe faoi thús agus deireadh na scoilbhliana i mbunscoileanna ná i scoileanna dara leibhéil. Ach, go hiondúil, mar gheall ar na scrúdaithe teistiméireachta ní bhíonn na scoileanna dara leibhéil oscailte do ghnáthranganna i ndiaidh Dé hAoine roimh shaoire bainc an Mheithimh (an chéad Luan i Mí Meithimh) in aon bhliain. De ghnáth tosaíonn an scoilbhliain sa tseachtain chéanna a dtiteann an 1ú Meán Fómhair.

Laethanta nach bhfuil socrú fúthu

Ní mór chuile scoil a bheith ar oscailt i gcóir ranganna 183 lá ag an mbunleibhéal agus 167 lá ag an dara leibhéal. Aon lá le cois féadfaidh scoileanna é a úsáid ar a gcomhairle féin le fad a chur le saoire an tsamhraidh nó le dúnadh i gcóir laethanta saoire eaglaise nó laethanta saoire eile.

Ach níl cead na laethanta seo a úsáid le fad a chur le saoire na Nollag nó na Cásca nó le scíth lárthéarma (ach amháin má thiteann lá nó laethanta saoire eaglaise ag an am sin i gcás scoileanna a bhaineann le reiligiún nó creideamh ar leith). Má tharlaíonn sé go mbíonn scoil gann i laethanta gan socrú fúthu i gcóir lá saoire eaglasta d’fhéadfaí an lá sin a mharcáil mar lá scoile gan teagasc.

Scoilbhliain 2017/18

Scíth lárthéarma Dheireadh Fómhair 2017

Dúnfar gach scoil ón Luan 30 Deireadh Fómhair 2017 go dtí an Aoine 3 Samhain 2017.

Nollaig 2017

Dúnfar gach scoil ar an Aoine 22 Nollaig 2017 (an lá deiridh den scoilthéarma). Athosclófar gach scoil ar an Luan 8 Eanáir 2018.

Scíth lárthéarma na Feabhra 2018

Dúnfar gach bunscoil ar feadh dhá lá an Déardaoin 15 agus an Aoine 16 Feabhra 2018. (Cead ag bunscoileanna 3 lá nach bhfuil socrú fúthu a úsáid le scíth 5 lá a thógáil seachas más gá dóibh am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach.)

Dúnfar gach scoil iar-bhunoideachais ón Luan 12 go dtí an Aoine 16 Feabhra 2018 seachas más gá dóibh athraigh chun am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach.

Más gá do scoil iar-bhunoideachais am caillte a thabhairt isteach, is féidir an scíth lárthéarma a ghiorraigh agus fan oscailte suas go Céadaoin 14 Feabhra 2018.

Cáisc 2018

Dúnfar gach scoil ar an Aoine 23 Márta 2018 an lá deiridh den scoilthéarma seachas más gá dóibh athraigh chun am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach. Más gá do scoil an t-am seo a thabhairt isteach, is féidir an scíth a ghiorraigh agus fan oscailte suas go Céadaoin 28 Márta 2018

Athosclófar gach scoil ar an Luan 9 Aibreán 2018.

Scoilbhliain 2018/19

Scíth lárthéarma Dheireadh Fómhair 2018

Dúnfar gach scoil ón Luan 29 Deireadh Fómhair 2018 go dtí an Aoine 2 Samhain 2018.

Nollaig 2018

Dúnfar gach scoil ar an Aoine 21 Nollaig 2018 (an lá deiridh den scoilthéarma). Athosclófar gach scoil ar an Luan 7 Eanáir 2019.

Scíth lárthéarma na Feabhra 2019

Dúnfar gach bunscoil ar feadh dhá lá an Déardaoin 21 agus an Aoine 22 Feabhra 2019. (Cead ag bunscoileanna 3 lá nach bhfuil socrú fúthu a úsáid le scíth 5 lá a thógáil seachas más gá dóibh am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach.)

Dúnfar gach scoil iar-bhunoideachais ón Luan 18 go dtí an Aoine 22 Feabhra 2019 seachas más gá dóibh athraigh chun am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach.

Más gá do scoil iar-bhunoideachais am caillte a thabhairt isteach, is féidir an scíth lárthéarma a ghiorraigh agus fan oscailte suas go Céadaoin 20 Feabhra 2019.

Cáisc 2019

Dúnfar gach scoil ar an Aoine 12 Aibreán 2019 an lá deiridh den scoilthéarma seachas más gá dóibh athraigh chun am caillte de bharr dúnta gan coinne a thabhairt isteach. Más gá do scoil an t-am seo a thabhairt isteach, is féidir an scíth a ghiorraigh agus fan oscailte suas go Céadaoin 17 Aibreán 2019.

Athosclófar gach scoil ar an Luan 29 Aibreán 2019.

Page edited: 18 June 2018